Bitkisel Yağ Teknolojisi

• Türkiye’de yağ üretiminde daha çok zeytin, ayçiçeği, pamuk çiğiti ve soya hammadde olarak kullanılır.

Yağlı Tohumların Yağa İşlenmesi

• temizleme

• linterleme

• tavlama

• kabuk ayırma

• tohum içinin öğütülmesi

• kavurma

• Temizleme: Yağlı tohum içinde bulunan taş, toprak, metal parçası ve yabancı tohumlar ayrılır.

• Linterleme: Pamuk çiğidine uygulanan bir işlemdir. Pamuk tohumu üzerinde kısa pamuk liflerinin (Lintlerin) alınması işlemidir.

• Tavlama: Tohum kabuğunun kolaylıkla içten ayrılması için tohumlar % 16 – 18 oranında nemlendirilir.

• Kabuk ayırma: Kabukta bulunan mum, tat ve renk maddeleri yağa karışıp kaliteyi bozacağından tohumların özel makinelerle kabukları kırılıp hava akımı ile uzaklaştırılır.

• Tohum içinin öğütülmesi: Yağı bulunduran hücre ve dokuları parçalamak ve Presleme sırasında basıncın etkisiyle yağ ayrılmasını kolaylaştırmak için tohumlar öğütülür.

• Kavurma: pamuk çiğitinde bulunan ve zehirli madde olan gossipol’un toksik etkisi giderilir. Ayrıca kavurma işlemi, yağ randımanı üzerine etkilidir.

Ham yağ eldesi:

• I. Presleme Yöntemi

• II. Ekstraksiyon Yöntemi

• III. Ön Presleme – Ekstraksiyon

• Rafinasyon: Yağdaki istenmeyen maddeleri uzaklaştırarak yenebilir özellikte yağ elde etme işlemidir. bu işlem 4 aşamada yapılır.

• 1. degamming:

• 2. nötralizasyon:

• 3. dekolarizasyon:

• 4. deodorizasyon:

• Vinterizasyon: Soğukta kristalleşerek bulanıklık yapan maddeleri (doymuş yağ asidi stearing gibi) ayırma işlemidir. Bu işlemde yağlar uzun süre soğukta bekletilir. Daha sonra filtre edilir.

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/89956/mod_resource/content/1/9.G%C4%B1da%20teknoloj%C4%B1s%C4%B1%20_9.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu