Bitkisel Yağ Teknolojisi

• Türkiye’de yağ üretiminde daha çok zeytin, ayçiçeği, pamuk çiğiti ve soya hammadde olarak kullanılır.

Yağlı Tohumların Yağa İşlenmesi

• temizleme

• linterleme

• tavlama

• kabuk ayırma

• tohum içinin öğütülmesi

• kavurma

• Temizleme: Yağlı tohum içinde bulunan taş, toprak, metal parçası ve yabancı tohumlar ayrılır.

• Linterleme: Pamuk çiğidine uygulanan bir işlemdir. Pamuk tohumu üzerinde kısa pamuk liflerinin (Lintlerin) alınması işlemidir.

• Tavlama: Tohum kabuğunun kolaylıkla içten ayrılması için tohumlar % 16 – 18 oranında nemlendirilir.

• Kabuk ayırma: Kabukta bulunan mum, tat ve renk maddeleri yağa karışıp kaliteyi bozacağından tohumların özel makinelerle kabukları kırılıp hava akımı ile uzaklaştırılır.

• Tohum içinin öğütülmesi: Yağı bulunduran hücre ve dokuları parçalamak ve Presleme sırasında basıncın etkisiyle yağ ayrılmasını kolaylaştırmak için tohumlar öğütülür.

• Kavurma: pamuk çiğitinde bulunan ve zehirli madde olan gossipol’un toksik etkisi giderilir. Ayrıca kavurma işlemi, yağ randımanı üzerine etkilidir.

Ham yağ eldesi:

• I. Presleme Yöntemi

• II. Ekstraksiyon Yöntemi

• III. Ön Presleme – Ekstraksiyon

• Rafinasyon: Yağdaki istenmeyen maddeleri uzaklaştırarak yenebilir özellikte yağ elde etme işlemidir. bu işlem 4 aşamada yapılır.

• 1. degamming:

• 2. nötralizasyon:

• 3. dekolarizasyon:

• 4. deodorizasyon:

• Vinterizasyon: Soğukta kristalleşerek bulanıklık yapan maddeleri (doymuş yağ asidi stearing gibi) ayırma işlemidir. Bu işlemde yağlar uzun süre soğukta bekletilir. Daha sonra filtre edilir.

Kaynak
Websitesi

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu