Bisküvi Fabrikası Fizibilite

 

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

BİSKÜVİ FABRİKASI

FİZİBİLİTE RAPORU

Danışman

TMINDEX

Hazırlayan

TMINDEX

KONYA – 2001

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

1. PROJENİN TANITILMASI

1.1.Projenin Adı

1.2. Yapımcının Adı

1.3. Projenin Kapasitesi

1.4. Projenin Finansmanı

1.5. Kuruluşun Yasal Biçimi

1.6. Kuruluş Yeri

1.7. Yatırımın Genel Toplamı

1.8. Yatırıma Başlama Tarihi

1.9. Kesin İşletmeye Başlama Tarihi

1.10. Mali Rantabilite Oranı

2. PROJENİN AYRINTILI TANITIMI

2.1. Projenin Amacı

2.2. Ürünün Pazarlama Durumu

2.3.Proje Hakkında Genel Bilgiler

2.3.1. Proje Alanının Alt Yapısı

2.3.2. Proje Alanının Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı

2.3.3. Projenin Yöre İçin Önemi

2.3.4 Yer Seçimi

2.4. Projenin Kapasitesi

2.5 . Hammadde Durumu

3. PİYASA ETÜDÜ

4.ÜRETİM TEKNİĞİ

4.1.Ham Madde

4.1.2. Kullanılan Hammaddelerin Hamur ve Bisküvideki Özellikleri ve

Oluşan Değişmeler

4.2. Ham Maddenin Karıştırılması

4.3. Yoğurma

4.4.Şekil verme

4.5.Pişirme ve Fırın

4.6.Soğutma

4.7.Ambalajlama

4.8.Etiketleme

4.9. Depolama

5. İŞLETME PLANI VE İŞLEVİ

6.YATIRIM TUTARI VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

6.1. Sabit Yatırım Tutarı

6.1.1. Etüt Proje Giderleri

6.1.2. Arazi ve Tanzim Giderleri

6.1.3.Bina İnşaat Giderleri

6.1.4.Ulaştırma Yatırım Giderleri

6.1.5.Makina Ve Donanım Giderleri

6.1.6. Yardımcı İşletme Giderleri

6.1.7. Genel Giderler

6.1.8. Beklenmeyen Giderler

6.2. Yıllık İşletme Giderleri

6.2.1. Hammadde Giderleri

6.2.2. Yardımcı İşletme Giderleri

6.2.3.Personel Giderleri:Sigorta masrafları dahil

6.2.4. Bakım Onarım Giderleri

6.2.5. Yakıt Enerji Giderleri

6.2.6. Genel Giderler

6.2.7. Pazarlama ve Reklam Giderleri

6.2.8. Temizlik Giderleri

6.2.9. İşletme Giderleri Tablosu

6.3. Yıllık İşletme Gelirleri

7. PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1. Başa baş noktasının hesaplanması

7.2. Yatırımın Karlılık Oranı

7.3. Geri Ödeme Süresi

GİRİŞ

Bisküvi; un, yağ, şeker ve glikoz, süt, yumurta, tuz, nişasta, kakao, karbonat, vanilya, lesitin, esans gibi maddelerin yapılacak çeşide göre değişik oranlarda karıştırılarak tekniğine uygun şekilde hamur yapıldıktan sonra şekillendirilip pişirilmesi ile elde edilen bir gıda maddesidir.

Bisküvinin bayatlamadan uzun süre saklanabilmesi tüketiciye hoş ve değişik lezzetlerde sunulabilmesi nedeni ile öğün dışı beslenmede önemli yer tutmaktadır.

Türkiye’ de bisküvi sanayi son yıllarda gelişme göstermiş, tüketime sunulan çeşit fazlalığı yanında özellikle modern teknoloji ve bilimsel yöntemler belirleyen belirli firmalarda kalite düzeyinin yükselmesi sonucu aranan bir gıda maddesi halini almıştır.

Bisküvi dış satımda en büyük pazarı Ortadoğu ülkeleri olup Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, İtalya ve İspanya sayılabilir. Yıllara göre bisküvi dış satımı aşağıda verilmiştir.

Yıllar Miktar(Ton)

1979 567

1980 2706

1981 4996

1982 7000

1983 11142

1984 12972

1985 12700

1986 14718

1987 13480

1988 17000

1989 18500

1. PROJENİN TANITILMASI

1.1. Projenin Adı

Bisküvi Fabrikası Üretim Tesisi

1.2. Yapımcının Adı

Lezzet Gıda Ticaret Ltd. Şti.

1.3. Projenin Kapasitesi

15 ton/gün kapasiteli

1.4. Projenin Finansmanı

700.000.000.000 TL Özkaynak kullanılmıştır.

1.5. Kuruluşun Yasal Biçimi

Limited Şirket

1.6. Kuruluş Yeri

Konya İli, 2. Organize Sanayi Bölgesi

1.7. Yatırımın Genel Toplamı

680.856.000.000.-TL.dir.

1.8. Yatırıma Başlama Tarihi

01.01.2001

1.9. Kesin İşletmeye Başlama Tarihi

01.06.2003

1.10. Mali Rantabilite Oranı

0,55

2. PROJENİN AYRINTILI TANITIMI

2.1. Projenin Amacı

Kullanılan hammaddeye uygulanan teknolojiye ve işletmede çalışan elemanların yetenek ve bilgilerine bağlı olarak bisküvi kalitesi işletmeden işletmeye değişiklik göstermektedir. Ülkemizde bisküvi standardı bulunmasına rağmen (TS 2383) gerek ülke genelinde ve gerekse bölgemizde üretilen bisküviler istenen kalitede olmamaktadır. Bisküvi üretimi yapan kişi ve kuruluların önemli bir kısmının ürettiği bisküviyi bir an önce paraya çevirmek istemesi, kalitesiz hammadde kullanılması, uygun olmayan tekniklerle hamurun işlenmesi ve üretimde gereken özenin gösterilmemesinden dolayı bisküvi kalitesi düşük olmaktadır. Halkımızın kültür düzeyinin artmasına paralel olarak kalite ön plana çıkmıştır. Bu proje ile az da olsa besleyici değeri yüksek, kaliteli ve hijyen koşullarına sahip bisküvi üretimi planlanmaktadır.

Ülkemizde büyük miktarlarda üretilen bisküvinin daha iyi kalitede üretimini sağlayarak halkın daha sağlıklı ve kaliteli beslenmesini sağlayarak, bunun yanında diğer bisküvi işletmeleri ile rekabeti sağlamak ve böylece onları da kaliteye yönlendirerek, sağlıklı bir ürün elde etmelerine öncülük etmektir ve yöre ekonomisine katkıda bulunmaktır.

2.2. Ürünün Pazarlama Durumu

Bisküvi tüketiminde kişi başına yıllık tüketim kentlerde oldukça yüksek, kırsal kesimde ise çok düşüktür. Kişi başına yıllık tüketim ortalama 4-5 kg kabul edilmektedir

Bisküvi dış satımından en büyük Pazar Ortadoğu ülkeleri olup, Rusya, Romanya ve Türk i Cumhuriyetleri önemli bir pazardır.

Üreteceğimiz bisküvilerin 2/3’ü dış pazara ve 1/3’ü iç pazara sunulacaktır.

2.3.Proje Hakkında Genel Bilgiler

2.3.1. Proje Alanının Alt Yapısı

Proje alanının alt yapısı açısından önemli bir sorun yoktur. İşletmenin kurulacağı alanın Organize Sanayii Bölgesinde oluşu Elektrik, Su gibi Çok önemli sanayii girdilerinin rahatlıkla karşılanması sağlanacaktır.

2.3.2. Proje Alanının Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı

Konya’nın Nüfusu 1995 yılı Genel nüfus sayımına göre 580.000 kadar olup Yüzölçümü 44.772 km² ‘dir. Eğitim oranı ise % 80-85 dir.

Karasal iklimin Hüküm sürdüğü Konya genelde verimsiz topraklar üzerinde kurulmuş bir ilimizdir. Ekonomisinde Tarım ve sanayiinin önemi çok büyüktür. Türkiye’nin Tahıl ambarı olarak ta bilinir. Konya’da Un fabrikaları ağırlıkta olmakla birlikte Süt fabrikaları Et Entegre tesisleri , çeşitli makine imalat fabrikaları mevcuttur.

Halkın okuma yazma oranının yüksek olması ve ekonomik durumunun bir çok şehre göre yüksek olması ve daha iyi ve kaliteli ürünlere yönelmesine neden olmaktadır. Bu da işletmenin kurulması açısından önemli bir noktadır.

2.3.3. Projenin Yöre İçin Önemi

Yörede buluna işletmelerin çoğu gerek hijyenik gerekse teknolojik yönden kötü koşullar altında üretim yapmaktadır. Bu ise işletmelerin her yönden kontrolünü güçleştirmekte, ürün maliyetini yükselmekte, pazarlamada haksız rekabeti teşvik etmekte ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Çağdaş teknolojiye uygun biçimde kurulacak tesisler öz konusu sakıncaları ortadan kaldıracağı gibi zaman zaman bisküvi kalitesi ve fiyatı üzerine yapılan tartışmaları önemli ölçüde azaltacaktır. Kurulması düşünülen iletme ile günlük yaklaşık 9 ton unun kullanılacağı göz önüne alınırsa bu durum un fabrikalarına yeni pazar oluşturmuş olacaktır.

2.3.4 Yer Seçimi

Projenin uygulama alanı Konya ilinin 2. Organize Sanayi Bölgesidir. Şehir merkezine 18 km uzaklıkta olup, alt yapı sorunu yoktur.

2.4. Projenin Kapasitesi

Kurulacak bisküvi fabrikası günlük 15 ton kapasitelidir. Günlük 15 tonun 8 tonu dökme bisküvi, 7 tonu ise paket bisküvi olarak planlanmaktadır. İşletmeye günde 9000 kg un, 1500 kg şeker, 1500 kg invert şeker, 1500 kg hidrojene yağ, 195 kg amonyum bikarbonat, 105 kg sodyum bikarbonat, 300 kg süt tozu, 75 kg tuz, 45 kg lesitin(E-322), 30 kg doğala özdeş aroma (vanilin) ve 750 kg su harcanacaktır.

2.5 . Hammadde Durumu

Bisküvi yapımında kullanılan ana ham maddeler; un, hidrojene veya sıvı yağ, şeker, su, süt tozu, kabartıcı maddeler. Katılan diğer maddeler ise invert şeker, tuz, esanslar, karamelâ, lesitin, kakao, yumurta, badem, fındık, peynir, çeşitli baharat, krema ve sağlığa zararsız gıda boyalarıdır. Yapılması planlanan işletmemizde en önemli ham maddeyi oluşturan un açısından problem yoktur. Çünkü Konya da çok sayıda un fabrikası mevcuttur. Diğer hammaddelerin temininde de her hangi bir problem oluşmamaktadır.

3. PİYASA ETÜDÜ

Bisküvi üretiminde ülkemiz kendi kendine yetecek üretimi gerçekleştirip ve üretimin çoğu da ihracata yöneliktir. Bisküvi sektöründe 1985 yılına göre toplam üretim kapasitesi 280.000 ton ve üretim miktarı 160.000 ton olup 1985 yılında 218.000 ton, 1987 yılında 228.500 ton, 1988 yılında 238.000 ton ve 1989 yılında 250.500 ton dur. 1992 yılında 162.291 ton bisküvi ihracatı gerçekleştirilmiş ve 457.086.000.000. TL. ve65.000.000 $ lık gelişir elde edilmiştir

4.ÜRETİM TEKNİĞİ

ÜRETİM AKIM ŞEMASI

Ham Madde Temini

Ham Maddelerin Karıştırılması

Yoğurma

Şekil Verme

Pişirme ve Fırın

Soğutma

Ambalajlama

4.1.Ham Madde

Bisküvi yapımında kullanılan ana hammaddeler;un,bitkisel hidroneje veya sıvı yağ, su, süt, kabartıcı maddelerdir. Katılan diğer maddeler ise; invert şeker, süttozu, esanslar, tuz, karamel, lesitin, kakao, yumurta, badem, fındık, fıstık, peynir, çeşitli baharat, krema ve sağlığa zararsız boyalardır.

Un: Bisküvi yapımında kullanılan un genellikle Topbaş (Tr. Compactum) buğdayların %70-72 randımanla öğütülmesiyle elde edilir. Glüten kalitesi düşük,protein miktarı %8-9 arasındadır. Büyük işletmelerde istenilen kalitedeki un elendikten sonra karıştırılıcılı silolara alınır ve silolarda depolanır. Bu silolarda otomatik kantarlarla, elevatör sistemi ile imalata alınarak.

Şeker: Bisküvicilikte kullanılan başlıca tatlandırıcılar;kristal şeker, invert şurup, glikoz şurupları, melas, malt şuruplarıdır. Şeker 3 şekilde kullanılır. Bunlar irmik, pudra ve şurup şeklindedir. Şeker ürüne tadını vermesi yanında güzel renkte verir. Hamurda kullanılacak sıvı şeker miktarı sıvı maddelerle orantılı olmalıdır. Şeker miktarı hiçbir zaman yumurta ve su (süt) miktarının %85-95’ini aşmamalıdır. Fabrikalarda daha çok invert şurup kullanılır. Bunun birkaç sebebi vardır. En önemlisi renk vermek ve rutubet hareketlerini soğuma esnasında çabuklaştırmak, kılcal çatlamalara engel olmaktır. Kullanılan şekerler; sakaroz, glikoz, melaslar invert şurup, bal.

Yağ: Üretilecek ürünün özelliklerine göre sıvı veya çoğunlukla %100 hidrojene nebati yağ kullanılır. Yağın unlu mamuller üzerine etkisi fizikseldir. Yağ bisküvi iç yapısının gevşekliğini sağlar. Kaydırıcı olarak görev yapıp hamur yapısını zayıflatmaktadır. Pişmiş ürünün gevrekliği yağın miktar ve dağılmasına bağlıdır. Yağı kimyasal bir kabartma etkisi yoktur. Yağın diğer bir etkisi de mamul içinde oluşan karbondioksitin daha iyi muhafaza ve difüzlenmesini sağlamasıdır. Böylece daha ince üniform doku elde edilir.

Kabartma Maddeler: Hamur fırın içindeyken (plastik halde) gaz meydana getiren kimyasal maddelerdir. Bu gaz CO2 ve NH3 olabilir. Kimyasal kabartıcılara (alkali maddeler) NaHCO3, HH4CO3, (NH4)CO3 ve K2CO3 örnek verilebilir.

Süt: Birçok formülde yoğurma işleminde suyun yerini tutar. Süttozu özellikle mayalı hamurda bir tampon görevini üstlenir. Hamurda pH’yı artırarak hacim artışında önemli rol oynar.

4.1.2. Kullanılan Hammaddelerin Hamur ve Bisküvideki Özellikleri ve Oluşan Değişmeler

Hamurun yoğrulması ile unun ve una katılan maddelerin homojen bir şekilde karışmasını, dağılmasını, suyun dağılması ve irmik, pudra ve şurup halinde kullanıldığı bilinmektedir. İrmik, şeker genellikle dekor için kullanılır. Hamurun içinde kolay erimesi nedeni ile formüllerde pudra şekeri tercih edilir. Ölçülü kullanılan invert şurup ise rutubetin düşük olduğu bölgelerde ürünün iyi durumda kalmasında etkisi büyüktür.

Hamurda kullanılacak şeker miktarı, sıvı maddelerle orantılı olmalıdır ve şeker miktarı ile pişirme şekli arasında da bir bağlantı vardır. Fırından çıkıp soğuduğunda şeker sertleşir ve bisküviye muhtelif sertliklerde şekil verir. Fırın içinde şeker 140-160 oC ye kadar ısınır. Bu arada kabartıcı maddelerin etkisiyle kısmen karamelize olur ve bisküviye renk verir. Daha sonra soğuyarak sertleşir. Yumuşak kalması istenen ürünlerde bu özellik dikkate alınarak invert şeker kullanılması yararlı olur.

Glikoz şekerden daha az tatlı ve bilhassa piştikten sonra ağızda acı bir tat bırakması nedeni ile bisküvide daha az kullanılır. Küçük oranlarda kullanıldığında renk, kokuları tespit etme, ağızda erimeyi sağlama açısından yararlıdır. Kuru bisküvilerde un miktarının %5-10 nundan fazla kullanıldığında ürünü yumuşatır.

Karamel ve melas bisküvi sanayinde tat değil renk ve koku veren maddeler olarak kullanılır.

Süt tozu birçok formüllerde yoğurma işleminde sütün yerini tutar. Süt tozu özellikle mayalı hamurda bir tampon görevini üstlenir. Hamurda pH’ı arttırarak hacim artışında olumlu rol oynar. Bu arada maya aktivitesi azalmasına rağmen hamurun gaz tutma kapasitesi artacağından hacimde artar. Hacmin artışında olumlu katkısının yanı sıra gıda değerini de artırır.

Yumurta, gevrekleştirici ve sertleştirici rol oynar. Yumurta özellikle pasta tipi bisküvilerin değişmez maddesidir. Pasta formülünde yağ oranında veya daha fazla yumurta kullanılmalıdır. Aksi halde ürün kabarmaz ve yağlı olur. Ayrıca süt ve yumurta arasında da bir oran olmalıdır.

Vanilya, tarçın, bal, limon, portakal vb. esanslar pH derecesi 7 nin üzerinde ise kokulandırma yeteneklerini kaybederler.

K2CO3 yalnız ısı ile dekopoze olmaz, bulunduğu yerin asit olması gerekir. Şeker üzerinde koyulaştırma etkisi vardır. Ağızda sabun tadı bırakmaması için (NH4)CO3 ile birlikte kullanılmalıdır.

Kraker tipi bisküvilerde ise maya kullanılır. Mayaların fermante olabilmesi için gerekli ortam (ısı-rutubet) sağlanmalıdır. Mayanın enzimleri ilk aşamada hamurdaki şekeri kullanarak CO2 meydana getirir. Fermantasyonun ilk iki saatinde de CO2 gazının miktarı maya miktarına ve genel olarak fermantasyon ısısına bağlıdır. 30-38 oC de fermantasyon ısıları üzerinde durulmalıdır.

Nişasta, fazla sıkı hamurların kuvvetini kırmak gibi bir mekanik gaye ile formüle katılır. Kremaları bağlayan bir maddedir. Genellikle mısır nişastası kullanılır. Un miktarının%6 sını geçmesi halinde ürünü sertleştirip, koku, tat ve kabuk teşekkülünü değiştirir.

Tuz, üründe lezzeti belirleyen bir madde olması yanında fazla kullanıldığında glüteni sertleştirerek hacmin azalmasına neden olmaktadır. Tuz, maya aktivitesini de olumsuz yönde etkiler ve hamurun lipitleri bağlama kapasitesini önemli oranda azaltır.

Baharatlı ve kokulu maddeler hamura yağlı maddelerle karıştırılarak verilmelidir. Yağlı maddeler bağlayıcı rol oynar. Pişme ısısı ve ürünün pH sı esanslar üzerinde etkilidirler. Bu durumda her ürünün pH derecesini 6-7 arasında tutamayacağımıza ve ısının etkisini önleyemeyeceğimize göre esansları hamura değil bisküvi arasına veya üstüne koyacağımız kremaya katılması daha geçerli bir yoldur.

Kabarma tozları, hamur fırın içinde plastik halde iken gaz meydana getiren kimyasal maddelerdir. Bu gaz CO2 ve K2CO3 olabilir.

4.2. Ham Maddenin Karıştırılması

Bisküvi yapımında ham maddeler direkt olduğu gibi katılmazlar. Bunlar ön proseslerden geçirilerek karıştırılma işlemine hazır hale getirilirler. Bu bölümde mikserler ve yoğurucular bulunur. Buradaki Mikserler spiral ve yoğurucular ise yatay koniktir. Mikserler cep soğutmalıdır. Çünkü mikserler hızlı devirlidir, yüksek sıcaklık oluşmaktadır. Ayrıca bu bölümde küçük çapta karıştırıcılar bulunur. Ham maddeye uygulanan öz prosesler, invert şeker, seker, su, sitrik asit karışımı çift cidarlı kazanlarda 105 oC a gelinceye kadar kaynatılır. Hidrojene nebati yağ yoğurucuda belli tekstüre gelinceye kadar karıştırılır. Iskartalar ıskarta değirmeninden öğütülüp her hamura belli oranlarda katılır. Diğer maddeler belli bir süre karıştırıldıktan sonra un ilave edilir.

4.3. Yoğurma

Yoğurma işlemi harç kazanı adı verilen malaksörler ile yapılır. Malaksörlerde karıştırıcı mil, mile bağlı bir karıştırıcı palet ve altta harç musluğu bulunur. Karıştırıcı milin alt kısmına bağlanır. Bu hamurun üste doğru karışmasını sağlar. Karıştırıcı mile karışımı üstten aşağıya doğru veren üstü delikli palet bağlanır. Böylece hamur homojen hale getirilir. Karıştırıcı tipine göre yoğurma işlemi de değişir. Genel olarak yoğurma işlemi 4 dk.’dır. Yoğurma kazanı saatte 15kwh enerji harcamaktadır. Yoğurma süresi üretim cinsi, kullanılan cihazın özellikleri ve kullanılan malzemeler esas olarak tayin edilir.

Bisküvi sanayinde 4ana tip hamur vardır. Bileşimleri, kullanılan üretim ekipmanları ve işleme şekilleri bakımından oldukça farklıdır. Hamur tipleri:

1.Rotatif hamur

2.Keski hamur

3.Tel kesme hamur

4.Gofret hamuru

4.4.Şekil verme

Şekil vermede hamur cinsleri çok önemlidir. Şekil verme kalıpları elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek çalışmaktadır.

4.5.Pişirme ve Fırın

Bisküvi fırınları sıcaklık dağılımı düzenleyen üst, alt, yan, orta klepler ve buhar bacaları ile donatılmış tipik tünel fırınlardır. Fırınlar başlıca 2tipe ayrılır.

1.Yakıt olarak likit gaz (LPG) kullanılan fırınlar: Bu tipte fırınlarda ürünün alevle teması vardır, pişirme yel bantlar üzerinde sağlanır. Pişirme yöntemi direkt pişirmedir. 2.Yakıt olarak mazot kullanılan fırınlar: Ürün yanma gazları alevle temas etmediği fırınlardır. Pişirmeyi brülör önünde ısınan hava sağlar. Pişirme yöntemi bir en direkt yöntemdir.

Pişirme Tipleri:

1.Kondüksiyon: Bu pişirmede ürün plakalar üzerine konur. Plakalar ısıtılarak pişme sağlanır.

2.Konveksiyon : Isıtılan havanın fırın içerisinde dolaştırılarak ürünün pişmesi sağlanır.

Fırın Bölmeleri: Pişme tünelleri üründe meydana gelen değişiklikler nedeniyle başlıca 3 bölmeye ayrılır.

1.Kabartma Bölümü: Bu bölümde hamurda bulunan kabartıcılar Amonyum-bikarbonat, sodyum karbonat gibi sıcaklığın etkisiyle reaksiyona girerek hamur içinde CO2, O2 veya H2 gazı çıkışı meydana getirirler.

2.Pişme Bölümü: Bisküvide bulunan su yüksek sıcaklıkla uzaklaşır.

3. Renk Verme Bölümü: Bu bölümde ürünün istenilen rengi alması sağlanır.

Fırın uzunlukları 20-60 m. arasında değişir. Bölme sayısı ise 2-5 arasında değişir. Fırında ısıtma sıcaklık önce düşer sonra yükselir ve tekrar sıcaklık düşer. Fırındaki cehennemliklerde sıcaklık 700 oC civarında olup, fırın ortalama sıcaklığı 200-220oC arasındadır. Bisküvi bu sıcaklıkta çelik bantlar üzerinde 4-15dk.arasında genellikle 4dk. Civarında pişer. Cehennemliğin yakıt tüketimi ise yaklaşık 2lt.fueloil/saattir.

4.6.Soğutma

Bisküvi üretiminde soğutma oldukça önemli bir konudur. Fırından çıkan bisküviler bantlar üzerinde tabii şekilde soğutulur. Soğutma bandı en az 25 m. uzunlukta olmalıdır. Yeterli soğutma işlemi yapılmazsa bisküviler nemini atamaz ve yapışma hadisesi vuku bulur soğutma için bantlar yetersizse bantlar üzerine vantilatör yerleştirilmelidir.

4.7.Ambalajlama

Bantlar üzerinde soğutulan bisküvilerden kırık ve hatalı olanlar alınarak ıskarta bölümüne gönderilir. Bisküviler ise 2 şekilde ambalajlanır.

1.Modern ambalaj makinaları ile küçük gramajlarda el değmeden paketleme.

2.kilo ile satılmak üzere 1,2,5,3,5 kg arasında teneke veya karton kutulara yapılan dökme ambalajlamadır. Modern ambalajlama makinesi olarak en çok CM6 paketleme makine tipi kullanılır. Bu aletler 40 devir/dk hızla çalışır.

Bisküvi ambalajında kullanılan materyal, taşıma ve saklama süresince kırılmadan iyi bir durumda tutacak, yağ emmeyen, nem çekmeyen nitelikte selofan, kağıt, polietilen, polivinilklorür, alüminyum folyo, karton, teneke gibi uygun malzemeden yapılmalıdır. Ambalaj yapımında kullanılan her çeşit malzeme kuru, temiz, kokusuz, insan sağlığına zararsız ve sağlam olmalıdır. Selofan küçük gramajlı bisküvilerin paketlenmesinde ilk sırayı alır. Nem , O2 geçirgenliği ve yağ geçirgenliğine karşı dayanıklıdır.

4.8.Etiketleme

Bisküvi ambalajları üzerine okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak bir şekilde bilgiler yazılmalı veya basılmalıdır. Küçük ambalajlarda bu bilgiler ambalaj içine konularak bir etiket yazılabilir.

1. Firmanın tescilli markası veya kısa adı ve adresi

2. Standartın işareti ve numarası

3. Parti ve seri numarası

4. Malın adı

5. Çeşidi ve tipi

6. Üretim tarihi

7. Net ağırlığı

8. Son kullanma tarihi

4.9. Depolama

Depolamada bisküvi kutuları 4’lü, 6’lı, ve 8’li istifler yapılarak depolanır. Bisküviler fazla nem içermeyen, kokusuz, yaklaşık 20-25oC sıcaklıklarda depolanır. Ambalajların kuru zemin, ızgara üzerinde ve etrafında serbestçe Dolaşabilecek şekilde istif edilmelidir. Bisküvide rutubet miktarı ağırlıkça %6’yı geçmemelidir,

5. İŞLETME PLANI VE İŞLEVİ

Projemizde hamur hane ikinci katta olacak şekilde planlanmış ve diğer kısımlar ise tek katlı şekildedir. Hamur hane için 150m2’lik alan ön görülmüş. İşletmenin ön tarafında makine ve donanımlar, arka tarafında ise ham madde ve katkı maddeleri deposu, yönetim birimi, banyo, tuvalet,ve soyunma odası bulunmaktadır. İşletmeye girişte bekçi kulübesi de vardır. İşletmenin 2000m2’si kapalı alandır.

Normal ticari işletme planlarının m2 birim fiyatı ortalama 21.600.000 TL civarındadır.

6.YATIRIM TUTARI VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

Projenin Toplam Yatırım Tutarı:………………………680.856.000.000. TL

Bu tutarların toplamı öz kaynak şeklindedir. Herhangi bir kredi ve teşvik durumu yoktur.

6.1. Sabit Yatırım Tutarı

6.1.1. Etüt Proje Giderleri

Etüt proje giderleri için yaklaşık 32.000.000.000.TL harcanacağı tahmin edilmektedir.

6.1.2. Arazi ve Tanzim Giderleri

İşletmemize yaklaşık 5200 m2’lik araziye ihtiyaç vardır. İşletmemizi yapacağımız bölgede 1 m2’lik arazi fiyatı yaklaşık 5.600.000.TL olarak tahmin edilmektedir. 5200 x 5.600.000 = 29.120.000.000.TL olarak tahmin edilmektedir. Arazi tanzim giderleri için ise 2.400.000.000.TL harcanacaktır.

6.1.3.Bina İnşaat Giderleri

Yaklaşık 2600 m2’lik kapalı alana ihtiyacımız vardır ve binamız prefabrik olarak inşa edilecektir ve yaklaşık tutarı 64.000.000.000.TL dir.

6.1.4.Ulaştırma Yatırım Giderleri

Bunun için ise yaklaşık 1.200.000.000.TL harcanacağı tahmin edilmektedir.

6.1.5.Makina Ve Donanım Giderleri

Sabit yatırım tutarları içinde en yüksek meblağı bunlar tutmaktadır. Bisküvi fabrikasında kullanacağımız hemen hemen tüm makine ve donanımlar yerli olarak üretilmektedir.

Makine Adedi Birim Fiyatı(TL) Toplam Fiyat

Fırın(35 m) 1 260.000.000.000. 260.000.000.000

Hamur yapma kazanı 2 2.200.000.000 4.400.000.000

Kalıplar 10 800.000.000 8.000.000.000

Paketleme makinası 4 24.000.000.000 96.000.000.000

Şurup tankı 1 400.000.000 400.000.000

Buhar odası 1 12.000.000.000 12.000.000.000

Pudra şeker değirmeni 1 2.400.000.000 2.400.000.000

Iskarta değirmeni 1 2.400.000.000 2.400.000.000

Shilling makinası 1 1.400.000.000 1.400.000.000

Bantlama Makinası 1 1.000.000.000 1.000.000.000

Jeneratör 1 2.800.000.000 2.800.000.000

Trafo (1250 kVA) 1 5.800.000.000 5.800.000.000

Plastik Kasa 600 2.400.000 1.440.000.000

10 Tekerli kamyon 2 30.000.000.000 60.000.000.000

6 Tekerli Kamyon 1 6.000.000.000 6.000.000.000

Servis Otobüsü 1 5.200.000.000 5.200.000.000

Baskül 250 (kg) 1 1.000.000.000 1.000.000.000

Laboratuar Giderleri 6.000.000.000 6.000.000.000

Atölye Giderleri 10.000.000.000 10.000.000.000

TOPLAM: 486.240.000.000

6.1.6. Yardımcı İşletme Giderleri

2.800.000.000.

6.1.7. Genel Giderler

1.200.000.000.

6.1.8. Beklenmeyen Giderler

Sabit yatırımın %10 u baz alınarak hesap edilir. Sabit yatırım 618.960.000.000.TL. dir. Bunun %10 u 61.896.000.000.

6.2. Yıllık İşletme Giderleri

6.2.1. Hammadde Giderleri :

Un 9.000 kg/gün x 360 gün x 140.000 kg/TL = 453.600.000.TL.

Şeker 2.200 kg/gün x 360 gün x 288.000 kg/TL = 288.096.00.000.TL

Yağ 1.500 kg/gün x 360 gün x 260.000 kg/TL = 140.400.000.000TL.

Amonyum bikarbonat

195 kg/gün x 360 gün x 196.000 kg/TL = 13.756.000.000 TL.

Sodyum bikarbonat

105 kg/gün x 360 gün x 176.000 kg/TL = 6.652.000.000 TL

Süttozu 300 kg/gün x 360 gün x 920.000 kg/TL= 993.600.000.000 TL

Tuz 75 kg/gün x 360 gün x 53.000 kg/TL = 1.431.000.000 TL

Lesitin 45 kg/gün x 360 gün x 4.800.000 kg/TL = 77.760.000.000 TL

Aroma 30 kg/gün x 360 gün x 5.520.000 kg/TL = 59.616.000.000 TL

TOPLAM………………………. =2.034.911.000.000 TL.

6.2.2. Yardımcı İşletme Giderleri

Bunlar daha çok ambalaj giderleridir.

4000 kg lıkta 1.600 kutu x 60.200 TL = 96.320.000 X 360

= 34.675.200.000 TL

3000 kg lıkta 2.000 kutu x 51.860 TL = 103.720.000 X360

= 47.059.200.000 TL

2000 kg lıkta 2000 kutu x 41320 TL = 82.640.000 X 360

= 29.750.400.000 TL

Küçük ambalaj için : 52.000.000.000 TL

TOPLAM 163.484.800.000 TL

6.2.3.Personel Giderleri:Sigorta masrafları dahil

150 işçi 100.000.000 TL x 12 = 180.000.000.000 TL/yıl

3 Mühendis 240.000.000 TL x 12 = 8.640.000.000 TL/yıl

6 Bekçi 100.000.000 TL x12 = 7.200.000.000 TL/yıl

5 Şoför 100.000.000 TL x 12 = 6.000.000.000 TL/yıl

15 İdari Personel 140.000.000 TL x12 = 25.200.000.000 TL/yıl

6 Atölye Personeli 120.000.000 TL x12 = 8.640.000.000 TL/yıl

1 Müdür 240.000.000 TL x 12 = 3.840.000.000 TL/yıl

TOPLAM………: 239.520.000.000 TL.

6.2.4. Bakım Onarım Giderleri

22.400.000.000 TL

6.2.5. Yakıt Enerji Giderleri

1.800.000.000 Ay x 12 = 21.600.000.000 TL

6.2.6. Genel Giderler

1.800.000.000.TL

6.2.7. Pazarlama ve Reklam Giderleri

16.000.000.000. TL.

6.2.8. Temizlik Giderleri

20.000.000.000. TL.

6.2.9. İşletme Giderleri Tablosu

Hammadde giderleri 2.034.911.000.000 TL

Yardımcı İşletme Giderleri 163.484.800.000 TL

Personel Giderleri 239.520.000.000. TL

Bakım Onarım Giderleri 22.400.000.000 TL

Yakıt Enerji giderleri 21.600.000.000 TL

Genel Giderler 1.800.000.000 TL

Temizlik Giderleri 20.000.000.000. TL

Pazarlama ve Reklam Giderleri 16.000.000.000. TL.

Amortismanlar 1.800.000.000. TL.

TOPLAM…………………………………: 2.512.515.800.000 TL

6.3. Yıllık İşletme Gelirleri

Dökme : 488.000 TL/kg x 9.000 kg x 360 = 1.551.120.000.000 TL

Paket : 624.000 TL/kg x 6.000 kg x 360 = 1.347.840.000.000 TL

TOPLAM………………………………………….: 2.898.960.000.000 TL

7. PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1. Başa baş noktasının hesaplanması

Sabit Giderler : Personel Giderleri + Genel Giderler + Temizlik Giderleri + Pazarlama ve Reklam Giderleri + Amortismanlar = 279.120.000.000.TL

Başa baş Noktası = toplam sabit gider/(1-(toplam değişken gider/toplam gelir))

Başa baş Noktası = 279.120.000.000/(1-(2.512.515.800.000/ 2.898.960.000.000))

Başa baş Noktası = 2.093853951488.

7.2. Yatırımın Karlılık Oranı

Yatırımın Karlılık Oranı = (Ortalama Kar / Sabit Yatırım Tutarı) x 100

Yatırımın Karlılık Oranı = (377.000.000.000 / 680.000.000.000.) x 100

Yatırımın Karlılık Oranı = %55

7.3. Geri Ödeme Süresi

Geri Ödeme Süresi = (Yatırım Maliyeti) / (Yıllık Net Gelir)

Geri Ödeme Süresi = (680.586.000.000)/(386.444.200.000) = 1,7 sene

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu