Bira Asitlik Tayini

 AMAÇ ve KAPSAM

Gazı giderilmiş birada titre edilebilir asitliği belirlemek.

 PRENSİP

Karbondioksiti uzaklaştırılmış  biranın  fenol ftalein indikatörü yanında  0,1 N kalevi çözeltisi ile titre edilerek sonuun laktik asit cinsinden  % olarak verilmesi ilkesine dayanır.

 ALET ve EKİPMAN

– Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri

 KİMYASALLAR

– Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v) lik (%95’lik v/v’lik alkolde)

– 0,1 N NaOH çözeltisi  , ayarlı

 İŞLEM

Kaynama noktasına kadar ısıtılmak ve kapalı bir kapta oda sıcaklığına soğutulmak sureti ile karbondioksiti uzaklaştırılmış biradan 10 mL bir erlene konulur. Üzerine henüz kaynamış ve soğutulmuş damıtık sudan rengi açılıncaya kadar katılır. Belirteç olarak birkaç damla %1’lik fenol ftalein çözeltisi damlatılır. 0,1N NaOH ile titre edilir.

 HESAPLAMALAR

Sonuç 100 mL’de g olarak laktik asit cinsinden belirtilir.

                                                               f x N x V x 0,090 x100

% Asitlik (laktik asit olarak) =  ———————————

                                                                                   m

N: Titrasyonda kullanılan NaOH’in normalitesi.

V: Titrasyoda harcanan 0,1 N NaOH hacmi , mL

f : 0,1 N NaOH çözeltisinin faktörü

m: Numune miktarı, mL

0,090 : laktik asitin mili eşdeğer gramı

KAYNAK

TS 2259 / Mart 1976

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu