Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırma amaçlarının düzenlenmesi ve literatür taraması

Bir araştırma oluşturmada ilk adım araştırma amaçlarının belirlenmesidir. Ancak amaçların belirlenmesinde ve araştırma metodunun bu amaçlar doğrultusunda gerekli ve araştırma projemiz için uygun olduğuna karar vermeden önce, aynı konu ile ilgili tüm mevcut literatürün detaylarıyla gözden geçirilmesi gerekir.

Yeni oluşturulacak araştırma için keşfedilmesi gerekli görülebilecek noktaların birçoğu önceki araştırmalar tarafından çözülmüş olabilir. Bir diğer deyişle, elde edebileceğimiz ve amaçlarımız için kullanabileceğimiz ilgili araştırma verileri veya araştırma konusu halihazırda mevcut olabilir. Tüm denetimler yapıldıktan sonra yeni bir araştırmaya doğru yola çıkılmalıdır.

Araştırma amaçlarının iyi belirlenmiş bir seti prosesinin kritik bir bileşenidir ve araştırma dizaynındaki kararların birçoğunu kolaylaştırır. Araştırma amaçları en iyi şu şekilde cevaplandırılabilir. Araştırmanın cevaplandırması gereken araştırma sorularından oluşan küçük bir set tanımlanır. Bu genellikle önceden belirtildiği gibi araştırma sahibi veya bunu yürütecek olan araştırmacıyla yapılır.(Biemer P.P. ve Lyberg L.E., 2003)

Sıklıkla araştırma sorularının kapsamlı setinin gelişiminde harcanan zaman anket dizaynı adımında zaman kazandırır çünkü sonuçta araştırma için soru halinde ortaya atılan her bir amaç prosesin veri toplama aşamasında toplanacak bir veya daha çok veri elemanına yönlendirir. Gerçekte, ankette yer alan her bir sorunun en azından bir araştırma sorusuna karşılık gelmesini garanti etmek uygulamada iyidir. Araştırma amaçları için gereksiz sorulardan ankette kaçınılmalıdır. Gereksiz sorulardan kaçınma sonuçlardaki spesifikasyon hata riskini minimize eder. Spesifikasyon hataları sorular deneklere cevaplandırılması gerekli olan araştırma soruları sormada başarısız olduğunda ortaya çıkar (subject matter problemi)(Biemer P.P. ve Lyberg L.E., 2003)

Survey amaçlarının düzenlenmesine yardımcı olabilecek diğer bir prosedür Pilot Çalışmadır. Bu metot bir geçici muayenedir, sıklıkla nispeten yapılandırılmamış görüşmeler kullanılır, bu görüşmeler yapılması planlanan araştırmada hedef olabilecek bireylere benzer özellikteki kişilerle yapılır. Prova gibi olan, pilot çalışmalar birini belirlemeden önce çeşitli seçenekleri deneme imkanı verir. Böyle çalışmalar bireylerin reaksiyonlarından ve talep edilmemiş tepkilerinden araştırmalar için yeni yönler çıkarabilir. Toplanması gereken yeni veri tipleri önerebilir, bazı belirsizlikler çözümlenebilir. (Gray P.S., 2007)

Pilot çalışmalar araştırmacıya örnekleme için de bir yol gösterir. Geniş çaplı bir araştırma yapmayı düşünen herhangi bir araştırmacı pilot çalışmayı hatalar ciddi veya düzeltilmesi zor bir hale gelmeden önce hataları keşfetmek ve düzeltmek için bir fırsat olarak görmelidir.(Gray P.S., 2007)

Literatür Taraması

Literatür :

Literatür (alan yazın) bir bilim dalının çeşitli konularında yazılmış eserlerin tümünü ifade eder.

Literatür Taraması Nedir?

Literatür taraması bir bilim dalının çeşitli konularında yazılmış eserlerin tümüne ulaşmak için mevcut bilgi kaynaklarının gözden geçirilmesi ve ilgili yayınlara ulaşılması işidir.

Literatür taraması Google taraması değildir!

İnternetteki her kaynak güvenilir değildir. İnternetten aldığımız bilgiler akademik açıdan geçerli olmalıdır. Bunun sorumluluğu yazara aittir!

Literatür taraması, belirli bir konuda önceden yapılmış çalışmalarda elde edilmiş bilgilerin incelenmesi, önemli noktalarının gözden geçirilmesi ve özetlenmesidir.

Araştırma problemi belirlenmeden önce araştırmacı bir ön literatür taraması yapar.

Araştırma problemini oluşturduktan sonra ilgili literatür taraması detaylı bir şekilde inceler, problemini gözden geçirir ve ilgili literatürle ilişkilendirir.

Özetle, araştırmacı problemle ilgili çalışmaya başlamadan önce;

Belirlediği konudaki (problemdeki) diğer makaleleri ve bulguları incelemelidir.

Konu (problem) hakkında önceden yapılmış bir çalışma olup olmadığını belirlemelidir.

Diğer araştırma sonuçlarını inceleyerek bilgisini arttırmalıdır ve

Rapor aşamasında diğer araştırmalara atıf yapmalıdır

Araştırmacı, araştırmasına başlarken o konuda yapılan önceki araştırmaları ve kavramsal literatürü bilmek durumundadır.

Aksi halde “aradığını bilmeyen, bulduğunun farkına varamaz” konumuna düşülür.

İyi bir literatür taraması için….

Geliştirilmekte olan araştırma problemiyle doğrudan ilgili olması ve bu problem etrafında örgütlenmesi,

Kaynakların magazinler, dergiler, gazeteler gibi akademik olmayan belgelerden değil, akademik yayınlardan oluşması,

Sadece listeleme ve özetlemeden oluşmaması, literatürdeki görüş ve bulguların güçlü ve zayıf yönlerini göstererek değerlendirebilmesi,

Konuyla ilgili bilinen ve bilinmeyen şeylerin neler olduğunu özetleyen bir sentez oluşturabilmesi


Kaynak: http://kisi.deu.edu.tr/pinar.ozkan/ara%c5%9ft%c4%b1rma%20y%c3%b6ntemleri.ppt

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu