Bildirme ve Geri Çağırma Prosedürü

1.AMAÇ : İşletmemizde üretim aşamalarında ürünlerin tanımlama ve geriye doğru izlenebilirliklerini sağlamak amacı ile gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesidir.

2.KAPSAM :Tüm üretim faaliyetleri tanımlama ve izlenebilirlik faaliyetleri kapsamındadır.

3.SORUMLULUK : Bu prosedürün yürütülmesinden KYT / GGYS Ekip Lideri, Genel Müdür, Depo Sorumlusu  ve Satınalma Sorumlusu sorumludur.

4.PROSEDÜR DETAYI :

  • Hammaddeler girdi kontrol yapılarak ilgili alana stoklanırlar.

  • Girdi kontrol sonuçları Girdi Kabul Formu ve Hammadde-Yardımcı Malzeme ve Temizlik Kimyasalları Kabul Formu’ na

  • Ürün adı ve firma adı ile birlikte kontrol tarihide Forma eklenir ve bu yöntemle gelen malzemelerin izlenebilirlikleri sağlanır.

  • Girişi yapılan malzemeler kendilerine ayrılmış depolarda stoklanırlar. Formda hammadde/Ambalaj Malzemesi/ürün adı, tedarikçi firma adı, miktar, tarih ve kabul/red gibi bilgiler bulunmaktadır. Girdi kontrol sonuçları uygunsa formun kabul kısmı işaretlenir. Girdi kontrol sonuçları uygun değilse tedarikçi firmaya iade edilmek üzere depoda ayrı bir yere konularak ürün üstüne KULLANMAYINIZ, İADE ÜRÜN vb. gibi uyarıcı levhalar konur.

  • Üretim işlemleri tamamlanmış olan ürünler Üretim İş Emri Formu ile kayıt altına alınır ve bu ürünler Son ürün Kontrol Formu ile son kontrolleri yapıldıktan son ürün deposuna alınarak sevk edilir.Bu bilgiler kullanılarak üretim tarihlerinde yapılan kontrollere ilişkin kayıtlara ulaşılabilmektedir.

  • Fatura kayıtları ve sevk irsaliyesi ile hangi ürünlerin hangi müşterilere ne kadar ve hangi miktarlarda sevk edildiğine ulaşılabilmektedir.

  • Ürün Geri Çekme İşlemi: Firmamızda sevkıyattan sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar için ürünlerdeki etiketlere sayesinde ürün hızlı bir şekilde parti bazında geri çekilebilmektedir. Bu konuda yetki Üretim ,KYT/GGYS Ekip Lideri ve Genel Müdürün sorumluluğundadır. Hammadde-Yardımcı Malzeme ve Temizlik Kimyasalları Kabul Formu’ na ile depoya alınan hammaddelerin hangi üründe kullanılacağı ile ilgili verilere ulaşılır. Ürünlerle ilgili bir analiz gerektiğinde Şahit Numune Formu ile alınan ürünler firma bünyesinde bulunan laboratuar veya bağımsız akredite bir laboratuara gönderilerek analize tabi tutulur. Alınan sonuçlar Müşteri Memnuniyet-Şikayet Formundaki müşteri iletişim bilgilerinden yararlanılarak Satış Sorumluları tarafından müşteriye iletilir. Geri çekme durumunda müşteri listelerine ulaşılarak karantinaya alınması yönünde talimat verilir ve ürünler firmaya geri çağrılır. Geri çağrılan ürünler Düzeltme Formu ile değerlendirilir.Ürünlerin tehlikenin boyutuna göre imhamı edileceği veya yeniden mi işleneceği kararı GGYS Ekibi,Üretim Sorumlusu ve Genel Müdür tarafından kararlaştırılır ve gerekli faaliyet gerçekleştirilir.

REFERANS DÖKÜMANLAR :

Numune Alım Kayıt  Formu

Göbek Kabul Formu

Hammadde-Yardımcı Malzeme ve Temizlik Kimyasalları Kabul Formu

Müşteri Şikayet ve Memnuniyet Bilgilendirme Kayıt Formu

Düzeltme ve Uygun Olmayan Ürün Formu

Son Ürün Kontrol Formu

Üretim İş Emri Formu

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu