Besiyerleri ( Prof.Dr. A.Kadir Halkman )

 • Genel Bilgiler

 • Kısa Tarihçe

 • Besiyeri Hazırlama Şekilleri

 • Formülden Hazırlama

 • Dehidre Besiyerlerinden Hazırlama

 • Kullanıma Hazır Besiyerleri

 • Özel Uygulamalar

 • Besiyeri Bileşimine Giren Maddeler

 • Su

 • Peptonlar

 • Maya Ekstraktı

 • Et Ekstraktı

 • Malt Ekstraktı

 • Beyin ve Kalp Ekstraktı

 • Agar

 • Karbohidratlar

 • Tuz

 • Tampon Maddeler

 • pH İndikatörleri

 • Redoks İndikatörleri

 • Diğer İndikatörler

 • İnhibitörler

 • Diğer Maddeler

 • Besiyeri Çeşitleri

 • Genel Besiyerleri

 • Selektif Besiyerleri

 • Diferansiyel (Ayırt Edici; Fark Ettirici) Besiyerleri

 • Zenginleştirme Besiyerleri

 • İdentifikasyon Besiyerleri

 • Diğerleri

 • Besiyerlerinin Hazırlanması

 • Cam Malzeme

 • Tartım ve Eritme

 • pH Ayarlama

 • Katkıların İlavesi

 • Petri Kutularına Döküm

 • Kurutma

 • Yeniden Eritme

 • Depolama

 • Dehidre Besiyerlerinin Depolanması

 • Çözeltilerin Depolanması

 • Katkıların Depolanması

 • Hazırlanmış Besiyerlerinin Depolanması

 • Çözeltilerin Hazırlanması

 • Besiyeri Kalite Kontrolü

 • Besiyeri Hataları

 • Tehlikeli Maddeler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu