Başabaş Noktası Analizi

BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ

Sabit ve değişken giderler:

Sabit giderler üretim miktarı ve faaliyetine bağlı olarak değişmeyen genel yönetim, sigorta, vergiler, kira vs giderlerdir.

Değişken giderler ise üretim miktarı ile orantılı olarak değişen malzeme ve işgücü giderleridir.

Başabaş Noktası Analizi: Bir firmada kara geçiş noktasındaki üretim ve satış miktarı; sabit giderlerin, birim satış fiyat ı ile birim değişken gider arasındaki farka bölünmesi ile bulunur. Bu üretim miktarında satış gelirleri üretim giderlerine denk olur. Bu üretim miktarına başabaş noktası ve bu işleme de başabaş noktası analizi denir. x = üretim (satış) miktarı (birim) a = sabit giderler (TL) b = birim değişken gider (TL/birim) s = birim satış fiyatı (TL/birim)

Başabaş Noktası = Sabit Giderler / (Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Gider) Örnek: Sabit giderler: Yönetim giderleri (sabit kısım) 30.000 TL Pazarlama giderleri (sabit kısım) 20.000 TL Genel imalat giderleri (sabit kısım) 25.000 TL Sabit gider toplamı (a) 75.000 TL Değişken giderler: Direkt hammadde gideri 1,50 TL/birim Direkt işçilik gideri 0,60 TL/birim Enerji gideri 0,20 TL/birim Pazarlama gideri (değişken kısım) 0,20 TL/birim Birim değişken gider toplamı (b) 2,50 TL/birim Birim satış fiyatı (s) 3,00 TL/birim Başabaş Noktası = 75.000 TL/(3,00 TL/birim – 2,50 TL/birim) = 150.000 birim Başabaş Hasılatı : Başabaş noktasındaki üretimin satış tutarına da Başabaş Hasılatı denir.

Başabaş noktası nerelerde kullanılır?

– Hangi üretim

– satış aşamasında kara geçileceğinin belirlenmesinde,

– Sabit giderler arttığında bunu karşılayacak satış miktarının belirlenmesinde,

– İstenen kara hangi üretim

– satış miktarında ulaşılacağı,

– İmal etme, satın alma veya kiralama alternatiflerinin belirlenmesinde,

– Satış fiyat politikasının belirlenmesinde kullanılır.

 

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu