Balık ve Balıkçılık Ürünleri Zoonozlar

BALIK ve BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ

ZOONOZLAR

• Dünyada yılda 145 milyon ton su ürünleri üretimi yapılmakta ve bunun 45 milyon tonu yetiştiricilik yolu ile elde edilmektedir.

• Su ürünleri yetiştiriciliği en hızlı büyüyen gıda üretim sektörüdür (FAO).

• Su ürünleri yetiştiriciliği; açlığın önlenmesi, dengeli ve sağlıklı beslenme, doğal balık stoklarına olan av baskısının azaltılması, istihdam, döviz girdisi sağlaması, kırsal kalkınmaya katkısı vb. nedenlerle önemli bir sektördür.

Ülkemizde Balıkçılık

Yıllık üretim 600 bin ton

• Yıllık üretimin %88’i avcılık, %12’si yetiştiricilik yoluyla elde edilmektedir.

• Ülkemiz dünyada 30., Avrupa’da 6. sırada yer almaktadır.

• 2000/27/EC sayılı direktifin 17/02/2004 tarih ve SANCO/530430 DU sayılı modifikasyonu ile Türkiye için onaylı Paketleme ve İşleme tesisleri sayısı 92 adettir.

• Çipura-levrek üretimi yapan firma sayısı 350, alabalık üreten firma sayısı 1.300 adettir.

• Sektör 25 bin kişiyi istihdam etmektedir. Yıllık 350 milyon $’ı aşan döviz girdisi sağlamaktadır.

• Kişi başı toplam balık tüketimi 5-6 kg.dır.

• Ülkemizde bu sektör, tarım sektörü içinde AB uyum sürecini tamamlama aşamasına gelmiş tek sektör olup AB’ye ihraç edilen tek hayvansal ürün de balık ve balıkçılık ürünleridir.

Üretimin önemli bir kısmı (%80) ihraç edilmektedir.

• Veteriner Halk Sağlığı; 90/675, 93/393, 94/356, 96/43, 91/492, 91/493, 882/2004, 2004/41, 854/2004 EC SANCO : Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü (General Directorate of Consumer Protection and Health, Brüksel) FVO : Gıda ve Veterinerlik Ofisi (Food and Veterinary office, Dublin)
EFSA : Avrupa Gıda Güvenliği otoritesi (European Food Safety Authority, Brüksel)

Sularda üretilen / avlanan balık ve balıkçılık ürünleri

• Balıklar (çipura, levrek, salmon, alabalık, kalkan, orkinos vb.)

• Kabuklular (karides, kerevit, yengeç, istakoz vb.)

• Çift kabuklu yumuşakçalar (akivades, kara midye, istridye, kidonya, kum şırlanı vb.)

• Kafadan bacaklılar (ahtopod, kalamar, sübye vb.)

• Karından bacaklılar (salyangoz vb.)

• Gömlekliler (tulumlular) (eklice, salpa vs.)

• Derisi dikenliler (deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarı vb.) olarak gruplandırılmaktadır.

Gıda Kaynaklı Risklerin Artış Nedenleri

• Biyotik ve abiyotik etkenlerin sucul ortamda giderek artması,

• Beslenme alışkanlıklarındaki değişimler,

• Hassas tüketici gruplarının artması,

• İthalat-ihracat olanaklarının artması,

• Seyahat olanaklarının artması,

• Yaşam tarzındaki değişiklikler,

• Vakaların kayıt altına alınması.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu