Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi Sanayi Profili ( Ayşe DURAN )

1. YATIRIMIN KONUSU VE UYGULANAN TEŞVİK TEDBİRLERİ

1.1. Yatırımın Konusu

Gıda sanayiinde hammaddelerin uygun nitelikte sağlanması, tesislerin verimli çalışması ve Türkiye’deki tarımsal ürünlerin değerlendirilme safhalarındaki görülen tarafları önlemek gayesiyle gerek iç piyasa ihtiyaçlarını karşılamak ve dış piyasaya ihraç etmek maksadıyla tarıma dayalı işlenmiş tarım ürünlerinin eleme, tasnifleme ve paketlemesini yapacak bir tesis kurmaktır.

 • Uygulanan Teşvik Tedbirleri

Bakanlar Kurulu’nun 26.12.1994 tarih ve 94/6411 sayılı karar ile bu kararda değişiklik yapan 8.3.1995 tarih ve 95/6569 sayılı kararına ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın uygulama esaslarını içeren 95/2 sayılı tebliği çerçevesinde Teşvik Belgesine bağlanabilecek yatırım projeleri toplam sabit yatırım tutarı kalkınmada öncelikli yörelerde 6 milyar, diğer yörelerde 10 milyar TL.’nin üzerinde olan projelerdir.

Bu projelerde özkaynak oranları kalkınmada öncelikli yörelerde % 40, normal yörelerde % 50, gelişmiş yörelerde % 60 olmalıdır.

Yatırım Projelerine Uygulanabilecek Destek Unsurları :

 • Gümrük Muafiyeti ve/veya ithalat rejimi kararına istinaden ithalat

 • Yatırım indirimi

 • Vergi-resim ve harç istisnası

 • Krediler

 • Bina inşaat harcı istisnası

 • Makine ve teçhizat alımında katma değer vergisi desteği

 • Taşınma desteği

 • Arsa sağlanması

 • Dış kredi teminat mektubu masraflarına katkı

 • Kalite ve standart sağlama

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu