Baharatta Toplam Yağ Miktarının Gravimetrik Olarak Tayini

1.       AMAÇ ve KAPSAM

Baharatta toplam yağ miktarının gravimetrik olarak tayinini kapsar.

2.       PRENSİP

Etüvde kurutulmuş numunenin geri soğutucu altında petrol eteri ile ekstraksiyonu ve ekstrakte edilen yağın gravimetrik olarak tayin edilmesi ilkesine dayanır. 

3.       ALET EKİPMAN

·         Genel laboratuvar cihazları

·         Soxhelet ekstraksiyon cihazı

·         Analitik terazi

·         Etüv

·         Kartuş

4.       KİMYASALLAR

  • Petrol eteri, 40-60°C

5.       İŞLEM

Kartuş içerisine yaklaşık 10 g deney numunesi 0,001 g duyarlıkla tartılır. Kartuş numune ile birlikte etüvde 103± 2° C de 2 saat süre ile kurutulur. Etüvden çıkarılan kartuş soxhelet cihazına yerleştirilerek petrol eteri ile 16 saat ekstrakte edilir. Önceden darası alınmış soxhelet cihazı balonu içinde biriken ekstrakt maddesi etüvde 95-100 °C de bir saat süre ile kurutulur.  Desikatörde soğutulur ve 0,001 g duyarlıkla tartılır.  Tekrar etüvde aynı sıcaklıkta 30 dakika daha ısıtılır, desikatörde soğutulur ve tartılır. Bu işlemler iki tartım arasındaki fark 1 mg’ı geçmeyinceye kadar sürdürülür. En düşük değer sonuç olarak kabul edilir. Aynı şekilde hazırlanmış numune üzerinde iki deney yapılır.

6.       HESAPLAMA

Yağ miktarı ağırlıkça % olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:

( M1 – M2 )

% Yağ  =    ———————-   x 100

M

M1=Soxhelet cihazı balonunun içindeki ekstakte edilmiş yağ ile beraber ağırlığı ,g

M2=Temizlenmiş ve kurutulmuş soxhelet cihazı balonunun boş ağırlığı, g

M=Deney için alınan numunenin ağırlığı ,g ‘dır.

7.       KAYNAK

TS 3713 / Şubat 1982

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu