Aseptik Ambalaj ( Nesrin AKTAŞ )

 • Aseptik Ambalajlamada Kullanılan Ambalaj Malzemelerinde Aranan Özellikler

 • A-)MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Aseptik ambalajlama teknolojisinin temel koşullarından ilki,ambalajın önceden sterilize edilmiş olmasıdır.

Aseptik teknolojide yararlanılan çeşitli sterilizasyon yöntemleri sınırlı sterilizasyon etkinliği gösterebildikleri için,mikrobiyal bakımdan önemli ölçüde kirlenmiş malzemede kalan mikroorganizmalar,ambalajlanan sterilize edilmiş gıdanın bozulmasına yol açarlar.

 • B-)FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ambalaj malzemesinin ambalajlama makinesi fonksiyonlarına uyumu

Ambalaj malzemesinin nem,güneş ışığı,sıcaklık değişimi gibi çevre koşullarına karşı dayanıklılığı,

Ambalaj malzemesinin steril gıda maddesinin içerdiği tuz ve iyonlara karşı direnci,

Aseptik ambalajın ısıtma ve soğutma işlemlerine dayanıklılığı

Işık,nem,oksijen geçirgenlik düzeyleri

Aseptik ambalajın vitrinde duruşu ve nakliye sırasında formunu muhafaza için gerekli yapısı,

Yer kaplama niteliği ,üst üste konulduğunda yük dağılımı,

Ambalaj şekli oluşturulurken yapıştırılabilmesi(4)

 • Aseptik Ambalajlama Tekniğinde Kullanılan Ambalajların Sterilizasyonu

Hazır Plastik Kaplar

 • Plastik bardaklar ve alüminyum kapak folyosu ayrı sterilizasyon hücrelerine yerleştirilir.

 • Plastik kaplar , içleri kondensat toplanmaması için sterilizasyon ünitesinde ağızları aşağı gelecek şekilde ilerler.

 • Her iki sterilizasyon hücresinin giriş ve çıkışları işlemin akışına göre gerektiği zaman açılıp kapatılabilmektedir.

 • Sterilizasyon hücrelerinin önce havası alınır ve sonra içeriye basıncı ayarlanmış doymuş buhar verilerek belirli bir sıcaklıkta ısıtılır.

 • Öngörülen kalma süresi tamamlandıktan sonra sterilizasyon hücresinin havası boşaltılır.

 • Soğuk steril hava yardımıyla kaplar hücrelerde soğutulur.(1)

Dolum Sırasında Üretilen Plastik Şişeler

 • Şişe üretiminde kullanılacak olan plastik madde granülleri bulundukları depodan ekstrüde ye iletilir

 • Burada yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle bir boru halinde ektrüde edilir.

 • Sonra bu sıcak plastik boru şişe kalıplarıyla her iki taraftan sarılır ve daha sonra boru üstten kesilerek ayrılır.

 • Bunu izleyen aşamada kalıp şişirme ve doldurma başlığı altına itilir ve burada plastik boru steril hava aracılığıyla soğutulmuş kalıp duvarlarına doğru şişirilir.

 • Doldurma başlığı ,şişenin içine doğru yönelir ve üç yollu vana değiştirildikten sonra şişelenecek ürün pistonlu dozlayıcı aracılığıyla şişeye doldurulur.

 • Diğer yandan şişede bulunan hava dışarı boşaltılır

 • Şişenin öteki , bölümlerine göre henüz sertleşmemiş olan boyun kısmı su ile soğutulan düzenekle kuşatılır

 • Şekillendirilir ve kapatılır.(1)

Şişelerin havası boşaltıldıktan sonra 5 bar basınçta doymuş buhar ile 1-2 saniye süreyle muamele edilmektedir.

Cam şişelerin aseptik doldurulmalarını sağlayan döner tablalı doldurma yönteminde; şişeler önce bir ön ısıtma işlemine tabi tutulmakta,sonra özel bir hücreye iletilerek burada buharla sterilize edilmekte , doldurulmakta ve çevreden kontamine olmaksızın kapatılabilmektedir. (4)

Metal Kutular, Variller ve Aerosol Kutular

Boş kutular aşırı kızgın buhar ile ısıtılan tünellerden geçirilirler.

Bu sırada kutular,metal sıcaklığı 220⁰C’ye ulaşacak şekilde ısınırlar ve bu derece de 40 saniye tutulurlar.

Alüminyum kaplar ise,ısı iletkenlikleri daha yüksek olduğu için ,ısıl uygulamada %20 daha az süreye gereksinim gösterirler.Ancak,metal kutuları önce dezenfeksiyon maddeleri ile muamele eden ve sonra bu maddeleri buharlaştırarak sterilizasyonu gerçekleştiren teknikler de uygulanmaktadır.

Kutu içine steril su püskürtülerek soğutulurlar.

Kapaklar da kutularda olduğu gibi sterilize edilirler.(1)

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu