Antosiyanin Tayini Ders Notları ( Öğr. Gör Merve Tuğçe TUNÇ )

1. RENKLENDİRİCİLER

Renklendiriciler tebliğine göre Renk Maddelerinin tanımı şu şekildedir: “Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdalarda ana bileşen olarak kullanılmayan, gıdaya renk artırıcı veya renk düzenleyici olarak katılan maddelerdir.”

Gıdalarda renklendirici kullanımının sebepleri;

Gıdalara homojen renk dağılımı ve daha çekici bir görünüş kazandırmak
Değişik mevsimlerde elde edilen meyvelerdeki renk farklılıklarını önlemek ve üründe renklerin aynı olmasını sağlamak
Gıdanın tanınabilirliğini sağlamak veya karakterini muhafaza etmesini sağlamak
Uygulanan gıda işleme tekniklerine bağlı olarak ortaya çıkan renk bozukluklarını önlemek
Meyvelerin konserveye işlenmesi gibi sıcaklıkla doğal rengin kaybolmasını önlemek ve orijinal görünüşü korumak
Ürünün depolanması sırasında renkte azalmaları önlemek ve rengin korunmasına yardımcı olmak
Meyveli yoğurt, içecek veya sos gibi ürünlerde eğer meyveler ürünün rengini istenilenden daha zayıf gösteriyorsa, bu rengi arttırmaktır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu