Antibiyotikler

ANTİBİYOTİKLER

ANTİMİKROBİYAL MADDELER

Antibiyotik

Kemoterapötik

GENEL ÖZELLİKLERİ

Selektif toksisite

Etki spektrumu

Mikrobisid etki

Mikrobiyastatik etki

ANTİBAKTERİYEL MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

1. Hücre duvarı sentezinin inhibisyonu: b-laktam antibiyotikler, glikopeptid antibiyotikler, basitrasin.

2. Sitoplazma zarının fonksiyon ve yapısının bozulması: Polimiksinler.

3. Protein sentezinin inhibisyonu: Aminoglikozidler, tetrasiklinler, kloramfenikol, makrolid antibiyotikler.

4. Nükleik asit sentez ve fonksiyonlarının bozulması: Kinolonlar, rifamisin, nitrofurantoin.

5. Kimyasal yapılardaki benzerlik yolu ile metabolizmanın bozulması: Sulfonamidler.


Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu