Analitik Kimya Laboratuvarı Çalışma Soruları ( M.DEMİR )

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA SORULARI

1. Grup III katyonlarının toplu analiz şemasını çıkarınız. Burada yer alan herbir katyonun şematik analizde yer alan tanınma tepkimelerini yazınız. Renklerini belirtiniz.

2. THENARD MAVİSİ ve PRUSYA MAVİSİ nedir? Nerelerde kullanılır? İlgili tepkimeleri yazınız.

3. NESSLER ayıracı nedir? Hangi anyonun/katyonun tanınmasında kullanılır. Açıklayınız.

4. Amonyum hangi grup katyonudur? Tanınma tepkimeleri nelerdir? Grup I-V analizinde amonyum ne zaman ve nasıl tayin edilir? Niçin?

5. TRUNBULL mavisi ve RİNMAN YEŞİLİ nedir? Hangi katyonların tanınmasında kullanılır? İlgili tepkimeleri yazınız.

6. Grup IV anyonlarının şematik analizini çıkarınız. Burada yer alan herbir anyonun tanınma tepkimesini yazınız.

7. Bizmut, bakır ve kadmiyum içeren bir karışımın analizine ilişkin şemayı çıkarınız. Herbirinin tanınma tepkimelerini yazınız.

Kaynak: http://kimya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ders%20Notlar%C4%B1%20ve%20Sorular%C4%B1/Analitik%20Kimya%20Lab-I%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Sorulaar%C4%B1.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu