Analitik Kimya I Soru Bankası ( Dr. Mustafa DEMİR )

1. Örnek 1 : pH =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? Kcc= 1,7×10-9, Ka1= 5,6×10-2, Ka2= 5,42×10-5

2. Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir?, Kçç=5.0×10-9, Ka1= 4,45×10-7, Ka2= 4,69×10-11

3. Örnek 04: Ag2S ‘ün sudaki çözünürlüğü nedir? Kçç=8×10-51, Ka1=9,6×10-8, Ka2= 1,3×10-14

4. Örnek 05: 1,0×10-4 M derişimdeki KI çözeltisinde CuI ‘ün çözünürlüğü nedir? , Kçç=1,0×10-12, Kolş(K2)= 7,9×10-4

5. Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? −13 7 −5 K çç =5.0×10 , K olş =1.7 ×10 , Kb =1.75×10 6. 0.1M KCl ortamında pH nedir?

7. Soru: 0.1M HCl çözeltisinin pH’ı nedir?

8. Soru: 1.0 x 10-8 M KOH çözeltisinin pH’ı nedir? 9. Soru: 0,05 M derişimdeki zayıf HA asitinin pH’ı nedir? (Ka=1.07x 10-3)

10. SORU: 0.05 M derişimdeki HA zayıf asitinin pH’ı nedir? (Ka=1.07×10-3)

11. Örnek 1: 25 oC’de 500 ml’de 0,00094 gram AgCl çözündüğü deneysel olarak bulunmuştur. Buna göre gümüş klorürün molar çözünürlüğü ve çöznürlük çarpımı nedir?

12. Örnek 2 : Gümüş kromatın çözünürlük çarpımı 1,9×10-12dir. Buna göre a) Ag2CrO4 ın çözünürlüğü nedir? b) Doygun çözeltide [Ag+] ve [CrO42-] derişimleri nedir? c) 100 ml suda kaç gram Ag2CrO4 çözünür.(1/3)

13. Örnek 3: Eşit hacimlerdeki 0,001 M AgNO3 çözeltisi ile 0,000001 M NaCl çözeltisi karıştırıldığında bir çökelek meydana gelir mi ? AgCl için Kçç = 1,7×10-10 (1/3)

14. Örnek 4: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? PbCl2 için Kçç=1,6×10-5, AgCl için Kçç=1,7×10-10(1/3)

15. Örnek 5: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? çökmeye başlayınca ortamdaki [Ag+] iyonlarının % kaçı henüz çökmemiş bulunur. PbCl2 için Kçç=1,6×10-5, AgCl için Kçç=1,7×10-10 PbCl2 (1/3)

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu