Analitik Kimya Ders Notu

Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir.

Kimyasal analiz; bir maddenin bileşenlerini ve/veya bileşenlerin bağıl miktarlarını tayin etmek için yapılan işlem(ler)dir.

Kalitatif (nitel) Analiz

Numunedeki türlerin (bileşenlerin) belirlenmesi için yapılan analizdir

Kantitatif (nicel) Analiz

Bileşenlerin hangi oranlarda bulunduğunu (bağıl miktarlarını) belirlemek için yapılan Analiz.

Makro Analiz
Yarı mikro analiz
Mikro Analiz

Analiz Yöntemleri

Klasik (Yaş) Yöntemler

Analiz sadece inorganik veya organik kimyasal maddelerin çözeltileri kullanılarak gerçekleştiriyorsa buna yaş analiz denir.

– Gravimetrik analiz
– Volumetrik analiz

Enstrümantal (Aletli) Yöntemler

Analiz kimyasal çözeltilerin yanı sıra cihaz kullanılarak gerçekleştiriliyorsa enstrümantal analiz denir

– Spektroskopik analiz
– Elektrokimyasal analiz
– Kromatografik analiz

Kantitatif Analiz Basamakları

– Metot Seçimi
– Temsili Numune Alma
– Laboratuvar Numunesinin Hazırlanması
– Tekrar Numunelerinin Alınması
– Numunelerin Çözülmesi
– Bozucu Etkilerin Giderilmesi
– Analitin Özelliğinin Ölçülmesi
– Sonuçların Hesaplanması
– Sonuçların Güvenirliliğinin Belirlenmesi

Bazı Temel Kavramalar

Numune: Bir maddeden (örnekten) analiz edilmek üzere alınan temsili kısım.

Analit: bir numunede atin edilecek bileşen.

Molarite: litredeki mol sayısı

Normalite: litredeki eşdeğergram sayısı

ppm: 1 kg çözücüde gram cinsinden çözünen madde kütlesi

Yoğunluk: birim hacimdeki madde kütlesi

Kaynak: https://web.itu.edu.tr/~ozcanm/kim/dersnotlari.doc

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu