Amino Asitler ( Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU )

GIDA KİMYASI-I
Amino asitler
Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU
CBÜ Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
PROTEİNLER
AMİNOASİTLER
AMİNOASİTLERİN SINIFLANDIRILMASI
Çözeltideki reaksiyon özelliklerine göre
Yan zincirin polaritesi göre
Moleküllerin zincir ve halka yapılarına göre
Moleküldeki R grubunun özelliklerine göre
Aminoasitlerin Nutrisyonel Özelliklerine Göre
izoelektrik nokta
Çözünürlük
UV Absorbsiyon
Optik Aktivite
AMİNOASİTLERİN REAKSİYONLARI
Karboksil Grubunun Vermiş Olduğu Reaksiyonlar
Dekarboksilasyon reaksiyonları
Ninhidrin reaksiyonu
Aminoasitlerin Formal Titrasyonu
Amin Gruplarının Vermiş Olduğu Reaksiyonlar
Dinitrofenil bileşikleriyle reaksiyon
BAZI ÖNEMLİ AMİNOASİTLER
Alifatik (düz yan zincir içeren) Amino Asitler
Alanin
Valin
Lösin ve İzolösin
Monoaminodikaboksilik Asitler
Glutamik asit
Diaminomonokarboksilik Asitler Lisin
Arginin
Ornitin
Hidroksi Aminoasitler
Treonin
Sülfür (kükürt) İçeren Aminoasitler
Sistin ve sistein
Metionin
Lantionin
Siklik (Halkalı) Yapıdaki Aminoasitler
İzosiklik Aminoasitler
Fenilalanin
Tirozin
Heterosiklik Aminoasitler
Histidin
Prolin
Triptofan
AMİNOASİT AYIRIMI VE TAYİNİ
Asit ile hidroliz
Alkali ile hidroliz
Enzimatik hidroliz

Bir cevap yazın