Ambalaj Sektör Profili ( İTO )

I. GİRİŞ Ambalajın tarihçesini incelediğimizde tarih öncesi dönemlerde şarap taşımak amacıyla kilden yapılmış olan amforalar s ınai ve sevk ambalajın ilk örneklerini teşkil etmektedirler. Tüketici ambalajının ilk örneği ise eski Mısır’da parfüm taşımak amacıyla kullanılan cam şişelerdir. Aynı dönemlerde cam ve kil d ışında kullanılan bir başka ambalaj çeşidi de tulumlardı. Sanayi devrimi ile birlikte eski çağda kullanılmaya başlanmış olan ambalaj malzemelerine kağıt, karton ve metaller eklendi. Bunu takiben 1950’den başlayarak 1970’lere kadar çok hızlı bir büyüme gösteren plastik, ambalaj sanayiinin malzeme çeşitliliği açısından olgunluk devresine girmesini sağladı. 1980’lerde ise, yeni malzeme arayışı son buldu ve araştırmacılar mevcut malzemeyi geliştirmeye yöneldiler. Böylece, ambalajlarda kullanışlılık, görünüm, hijyen, dayanıklılık, estetik ve son dönemde, çevre dostu olma özellikleri önem kazandı. a. Ürün Tanımı Ambalaj, ürünlerin d ışarıdan gelen etkilere karşı korunmas ını, kolay taşınmasını ve depolanmasını sağlamak amacıyla ağaç, cam, metal, plastik, oluklu mukavva, kağıt/karton gibi ana materyallerden oluşan ve böylelikle ürünü tamamlayan çok önemli bir unsurdur.

Kaynak

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu