Altın Çilek Yetiştiriciliği Projesi

T.C. 

KOCAELİ VALİLİĞİ

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

ALTIN ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ÜRETİMİ 

GELİŞTİRME DEMONSTRASYON PROJESİ 

KOCAELİ 

2011 

A) PROJE ÖZETİ

Projenin Adı : ALTIN ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME DEMONSTRASYON PROJESİ 
Kuruluş Yeri : Kocaeli İli, Gölcük İlçesi 
Kuruluş Yasal Biçimi/Sahibi : ŞAHIS İŞLETMESİ
Kapasite : 6 Dekar/3 Aile A. Çilek Bahçesi Tesisi
Sabit Yatırım Tutarı : 6.826,86 TL
İşletme Sermayesi Tutarı : 3.300,00 TL
Toplam Yatırım Tutarı : 10.126,86 TL
Özsermaye : 3.900,84 TL
Yabancı Sermaye/Köy Kalkınma 
Payı Ödeneği Hibesi :
6.226,02 TL
Toplam Kaynaklar : 10.126,86 TL
Yatırım Gerçekleşme Yılı : 2011
Yatırıma Başlama Tarihi : 2011
İşletmeye Alınma Tarihi : 2011 Yılı İlkbahar
Tam Kapasiteye Ulaşma Yılı : 2011
Projenin Ekonomik Ömrü : 1
Mali Rantabilite : % 428,8
Ekonomik Rantabilite : % 245,0
Geri Ödeme Süresi : 1,0 Yıl
Fayda/ Masraf Oranı : 2,0

B-FİZİBİLİTE ETÜDÜ 

1 Proje Bilgileri 

1.1 Projenin Adı : 

Altın çilek yetiştiriciliğini ve üretimi geliştirme demonstrasyon projesi 

1.2 Gerçekleşme Yılı: 

2011 yılı için planlanmaktadır 

1.3 Proje Sahibi: 

Kocaeli İl Özel İdaresi kaynaklı olarak Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

1.4 Projenin Uygulanacağı Yer: 

Kocaeli Ilinin Gölcük İlçesinin Nüzhetiye, Panayır ve Hasaneyn köylerinde uygulanacaktır.  Her köyden bir kişiye 2 da dan toplam 6 da alanda uygulanması planlamaktadır. 

2 Projenin Gerekçesi ve Amacı: 

Gölcük ilçesi Nüzhetiye, Hasaneyn ve Panayır köylerinde ilk defa uygulanması planlanmaktadır. İlçemizde altın çilek yetiştiriciliği yapılmamaktadır ancak Bu bölgelerin muhtelif yerlerinde yabani formları bulunmakla birlikte bu türler genellikle zehirlidir. kırsal alanda istihdam sağlamak amacıyla ayrıca iklim özelliklerinin uygun olması nedeniyle uygulanması planlanmaktadır. 
Toprak seçiciliğinin bulunmaması kimyasal gübreyi seven bir bitki olmaması, belirgin bir zararlısı olmaması nedeniyle üretim girdileri düşüktür. bu bakımdan girdi temininde güçlük çeken aileler için avantajlıdır. Böylece tarıma elverişli olup kullanılmayan boş ve eğimli araziler değerlendirilerek bu araziye sahip kişilerin tarımsal gelirlerinde ve aile gelirlerinde artış sağlanması ve bu alanların tarımsal üretimde kullanılması planlanmıştır. 

3 Projenin Gelir-Gider durumu 

3.1. PROJE GİDERLERİ 

3.1.1 SABİT YATIRIM GİDERLERİ/ Tesis Giderleri(Alet-Makine)
POZ NO CİNSİ ÖZELLİKLERİ/BİRİMİ MİKTARI BİRİM FİYATI TUTARI 
TESİS GİDERLERİ 

Altın Çilek physalis 2.670 0,40 1.068,00 
Kangal Boru 63PE 120 m 120 21,00 2.520,00 
Damla Boru 16/40 4 litre metre 4.800 0,30 1.440,00 
Adaptör kör 63 – erkek 63*2 9 5,00 45,00 
Nipel 16 (nipel, kör tapa, conta) 90 0,06 5,40 
Delme Aparatı 16 PE 3 10,00 30,00 
GÜBRE D.A.P. 1 da için 50 kg/da 300 1,00 300,00 
GÜBRE Çiftlik 1 da için 4 ton/da 24.000 0,03 600,00 
İŞÇİLİK toplam maliyetin %10 u 600,84 
a) TOPLAM 6.609,24 
b) KDV % 8 85,44 
c) BEKLENMEYEN GİDERLER %2 132,18 
TOPLAM YATIRIM GİDERLERİ (a+b+c) 6.826,86 
3.1.2. İŞLETME GİDERLERİ
GİDERLER BİRİMİ BİRİM FİYATI MİKTARI TOPLAM 
ÜRETİM MATERYALİ GİRDİLERİ 
TOPRAK İŞLEME da 100,00 6,00 600,00 
BAKIM (Sulama-Gübreleme-Zirai Mücadele-Hasat Harman 
Ambalajlama-nakliye da
450,00 6,00 2.700,00 
TOPLAM 3.300,00 
3.2. PROJE GELİRLERİ 
Yıllar VERİM 
Kg/Ağaç Fide Sayısı Üretim Birim Fiyatı TOPLAM 
0 0 
1 0,75 2670 2003 10,00 20.025,00 

4 Projenin Finansman Tablosu 
PROJENİN FİNANSMANI
Projenin Toplam Maliyeti = (Yatırım+İşletme Giderleri) 
= 10.126,86 TL

ÖZSERMAYE = 3.900,84 TL 38,52 
YABANCI SERMAYE-(Fidan bedeli.) = 6.226,02 TL 61,48 
5 Projenin Mali ve Ekonomik Analizi: 
5.1. Gelir-Gider Çizelgesi

Gelir ve Giderler 1 YILI
Yatırım Giderleri 6.826,86
İşletme Giderleri 3.300,00
Cari Giderler 3.300,00
İşlertme Gelirleri-Meyve 20.025,00
Net kar 16.725,00
Kalıntı Değer 0,00
Kullanılabilir Fonlar 16.725,00
5.2. MALİ RANTABİLİTE
Mali Rantabilite = % 428,8
5.3. EKONOMİK RANTABİLİTE
Ekonomik Rantabilite = % 245,0
5.4. GERİ ÖDEME SÜRESİ
Geri Ödeme Süresi= 1 YIL
5.6. FAYDA/MASRAF ORANI
Yıllar Gelirler Giderler İnd.Oranı 10 İndirgenmiş 
Gelirler İndirgenmiş 
Giderler 
1 20.025 10.127 1,000 20.025 10.127 
TOPLAM 20.025 10.127 
Fayda/Masraf Oranı = 2,0

C-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 Projenin uygulanması planlanan ilçelerdeki araziler tarıma elverişli olup, kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan bu projenin uygulanmasıyla, bu alanların tarımsal üretimde kullanılması sağlanarak bu araziye sahip kişilerin tarımsal gelirlerinde ve aile gelirlerinde artış sağlanması planlanmıştır. Bu projenin Kocaeli İlinde örnek olması amaçlanmakta, başarılı olması durumunda yaygın olarak diğer çiftçiler tarafından yetiştirilmesi planlanmamaktadır. 
Ekonomik rantabilitesi % 245,0 olup yatırımda kullanılacak yabancı sermayenin karlılığını ifade etmektedir. Mali rantabilitesi de % 428,8 olup projenin oldukça ekonomik olduğunu göstermektedir. Yine fayda masraf oranı da 2,0 yani 1 oranının üzerinde olması karlılığını göstermektedir. 

 Projeyi Hazırlayan Kontrol Eden 
….
Ziraat Mühendisi Gölcük İlçe Tarım Müdürü 
Onaylayan 
……/……./……… 
….
Kocaeli İl Tarım Müdürü

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu