Alkolsüz İçecekler: Üretimi ve Kullanılan Maddeler ( Prof. Dr. Mehmet AKBULUT )

ALKOLSÜZ İÇECEKLER: ÜRETİMİ VE KULLANILAN MADDELER

Mehmet AKBULUT, Hacer ÇOKLAR
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye
E-posta: makbulut@selcuk.edu.tr

Özet

Susuzluğu giderme ve serinleme amacıyla tüketilen alkolsüz içecekler genellikle gazlı ve gazsız içecekler olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Ürün çeşidine göre değişmekle birlikte su, tatlandırıcı, asitliği düzenleyici, renklendirici, aroma maddesi, koruyucu, stabilizör ve antioksidan içermektedir. Gazlı alkolsüz içecekler ise gazsız alkolsüz içeceklerden farklı olarak karbondioksit (CO2) ihtiva etmektedir. Gazlı ve gazsız alkolsüz içecek üretimindeki temel farklılık karbondioksit uygulama işlemidir. Üretilecek alkolsüz içeceğin formülasyonunun amaca uygun olarak yapılması gerekmektedir. Formülasyon oluşturma aşamasında bileşenlerin üretim ve depolama sırasındaki stabiliteleri ve birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınmalıdır.

Anahtar kelime: Gazlı içecekler, gazsız içecekler, karbondioksit, katkı maddeleri

SOFT DRINKS: PRODUCTION AND USED INGREDIENTS

Mehmet AKBULUT, Hacer ÇOKLAR
Selcuk University,Agricultural Faculty Food Engineering Department, Konya, Turkey
E-mail: makbulut@selcuk.edu.tr

Abstract

Soft drinks are generally consumed to quench thirst and to cool off. They are divided into two categories as carbonated and non-carbonated soft drinks. They content water, flavouring, sweeterners, acidulants, colours, preservatives, antioxidant and stabilizers. Carbon dioxide is found in carbonated soft drinks with the difference of non-carbonated soft drinks. The difference in production methods of carbonated and non carbonated drinks is the carbonation process. Soft drinks should be formulated to meet objectives. Stability of ingredients and interactions with each other during the production and storage must be taken into in preparation formula.

Key words: Carbonated drinks, non-carbonated drinks, karbon dioxide, food additives

Kaynak: http://www.helalvesaglikli.org/docs/kongre2013/sozlu/1.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu