Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritmanın Hazırlanması

Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir. Diğer bir deyişle algoritma, verilerin, bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının, sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Algoritma hazırlanırken, çözüm için yapılması gerekli işlemler, öncelik sıraları gözönünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar. Aşağıda algoritma hazırlanmasına ilişkin örnekler yer almaktadır.

Örnek 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır.

Algoritma

Adım 1 – Başla

Adım 2 – Birinci Sayıyı Oku

Adım 3 – İkinci Sayıyı Oku

Adım 4 – İki Sayıyı Topla

Adım 5 – Dur

Algoritmaya dikkat edilirse işlemlerin sıralanmasında, işlem önceliklerinin göz önünde bulundurulduğu görülür. Ayrıca algoritma yazımı sorun çözümünün başladığını gösteren “Başla” ifadesi ile başlamakta ve işlemlerin bittiğini belirten “Dur” ifadesi ile sona ermektedir.

Akış Diyagramları (Şemaları)

Herhangi bir sorunun çözümü için izlenmesi gerekli olan aritmetik ve mantıksal adımların söz veya yazı ile anlatıldığı algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış şemaları” veya FLOWCHART adı verilir. Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir. Programın saklanacak esas belgeleri olan akış şemalarının hazırlanmasına, sorun çözümlenmesi sürecinin daha kolay anlaşılır biçime getirilmesi, iş akışının kontrol edilmesi ve programın kodlanmasının kolaylaştırılması gibi nedenlerle başvurulur. Uygulamada çoğunlukla, yazılacak programlar için önce programın ana adımlarını (bölümlerini) gösteren genel bir bakış akış şeması
hazırlanır. Daha sonra her adım için ayrıntılı akış şemalarının çizimi vardır. Akış şemalarının hazırlanmasında aşağıda yer alan simgeler kullanılır.

Akış şemaları içerik ve biçimlerine göre genel olarak üç grupta sınıflandırılabilirler.

> Doğrusal Akış Şemaları
> Mantıksal Akış Şemaları
> Döngüsel (iteratif, çevrimli, yineli) Akış Şemaları

Doğrusal Akış Şemaları

İş akışları giriş, hesaplama, çıkış biçiminde olan akış şemaları bu grup kapsamına girer.

Örnek 1: İki sayının çarpımının bulunmasıyla ilgili algoritma aşağıdaki gibidir.

Değişkenler:
A: Birinci sayıyı
B: İkinci sayıyı
C: İki sayının çarpımını (A*B) göstersin
Algoritma:
Adım 1 – Başla
Adım 2 – A’yı oku
Adım 3 – B’yi oku
Adım 4 – C=A*B’yi hesapla
Adım 5 – C’yi yaz
Adım 6 – Dur

Örnek 2: Klavyeden girilen İki sayının toplamını hesaplayıp yazan algoritma ve akış şemasını hazırlayınız.

(X: Birinci sayı, Y: İkinci sayı, Z: toplam)

A1 : Başla

A2 : Klavyeden oku X

A3 : Klavyeden oku Y

A4 : Hesapla Z = X + Y

A5 : Yaz Z

A6 : Dur

Kaynak: http://www.baskent.edu.tr/~myaman/courses/Algoritma.ppt

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu