Algler

ALGLER

İçindekiler

1. Algler

2. Alglerin Sınıflandırılması

2.1. Alg Gruplarının Özellikleri

2.1.1 Chlorophyta (Yeşil Algler) ’nın özellikleri

2.1.2. Chrysophyta (Altın Sarısı Algler)

2.1.3. Pyrophyta (Ateş Rengi Algler),

2.1.4. Euglenophyta (Kamçılı Algler),

2.1.5. Rhodophyta (Kırmızı Algler)

2.1.6. Phaeophyta (Kahverengi Algler)

2.1.7. Cyanophyta (Mavi-Yeşil Algler)

3. Alglerin kullanım alanları

3.1 Akuakültürde kullanımları

3.2 Gıda ve yem olarak kullanımları

3.3. Tarımda kullanımları

3.4 Atık su arıtımında kullanımları

3.5 Sanayide kullanımları

4. Alglerin zararları

Algler

Algler su ortamında yapılarındaki pigmentler sayesinde karbondioksit ve suyu ışığın etkisiyle karbonhidratlara çevirirler. Böylece su ortamındaki besin değerinin ve çözünmüş oksijen oranının artmasını sağlarlar. Fotosentetik canlılardır. Vejetatif, eşeyli ve eşeysiz olarak ürerler.

Alglerin Sınıflandırılması

Algler yedi büyük grup altında incelenirler.
1. Chlorophyta (Yeşil Algler)
2. Chrysophyta (Altın Sarısı Algler)
3. Pyrophyta (Ateş Rengi Algler),
4. Euglenophyta (Kamçılı Algler),
5. Rhodophyta (Kırmızı Algler)
6. Phaeophyta (Kahverengi Algler)
7. Cyanophyta (Mavi-Yeşil Algler)

• Hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayabilen, bir ya da çok hücreli organizmalardır.
• Tatlı su yosunları da denir.
• Klorofil taşıdıkları ve fotosentez yaptıklarından bitkilere benzerler. Birçok bilim adamı tarafından, bitkiler alemindeki türlerin atası kabul edilirler.
• 2-8 mikrometre boyutundadırlar.
• Küre ya da elips biçimindedirler.
• Çoğunluğu sucul olmasına karşın, kar üzerinde, ağaç gövdelerinde ya da toprakta simbiyotik olarak yaşayan türleri de vardır. Mantarlar aleminin üyeleriyle birleşerek likenleri meydana getirirler.
• Fotosentez ürünleri, yağlar ve nişasta şeklinde depolanır.
• Büyümekte olan türlerinde protein oluşur. Yaşlandıkça karbonhidrat ve yağ üretimi artmaktadır. Bu nedenle besin değerleri vardır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu