Aletli ( Enstrümental ) Analiz ( Prof. Dr. Mehmet Sayım KARACAN )

ALETLİ (ENSTRÜMENTAL) ANALİZ

Analitik kimya, maddelerin kimyasal bileşimlerini ve bileşenlerin miktarlarının belirlenmesi için yöntem ve alet geliştirilmesini amaçlar. Nitel Analiz; Maddenin yapısı hakkında , atomik, iyonik, moleküler özellikleri hakkında ve fonksiyonel gruplar hakkında bilgi verir. Nicel analiz; madde içindeki herhangi bir bileşenin miktarını belirler. — Kimyasal Analiz — 1-Numune alma, 2-Ayırma, 3. Yöntem Seçimi, 4- Ölçme, 5-Değerlendirme basamaklarından oluşur. Analitik yöntemler klasik veya aletli yöntemler olarak sınıflandırılabilir. —Klasik (yaş) yöntemler Gravimetrik , volumetrik analiz gibi yöntemleri içerir. Kimyasal maddeler, terazi , kalibre edilmiş cam malzeme, ısıtıcı gibi basit laboratuvar malzemelerinin kullanıldığı ve genelde analitin (tayin edilecek madde) daha fazla bulunduğu numunelerin analizinin yapıldığı yöntemlerdir. —Aletli Analiz Yöntemleri Spektroskopik , Ayırma-tayin ve elektrokimyasal yöntemleri içerir. Genel laboratuvar cihazlarının yanı sıra, çeĢitli analitik cihazların kullanıldığı yöntemlerdir. Analitik cihazlar, maddenin, iletkenlik, elektrot potansiyeli, ışın absorpsiyonu veya emisyonu, kütle yük oranı, floresans gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerini ölçer. Numuneyi analiz etmek amacıyla bazı bileşenleri ayırmak için kullanılan kromatografik, elektrolitik, elektroforetik yöntemler de aletli analiz yöntemlerindendir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu