Akış Şemaları ( Tuğba ÖZEN )

T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ANABİLİM DALI
İNSAN KAYNAKLARI VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

AKIŞ ŞEMALARI

1- ALGORİTMA NEDİR? TANIMI

2- AKIŞ ŞEMALARI NEDİR? TANIMI

3- AKIŞ ŞEMALARI VE ALGORİTMA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

4- AKIŞ ŞEMALARI SEMBOLLERİ NELERDİR?

5– AKIŞ ŞEMALARININ GRUPLARI  NELERDİR?

6– AKIŞ  ŞEMALARI NASIL ÇIKARILIR?    

7-AKIŞ ŞEMALARININ FAYDALARI NEDİR?

1- ALGORİTMA NEDİR? TANIMI

Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir.

Bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının, sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Örnek 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır.

1 – Başla

2 – Birinci Sayıyı Oku

3 – İkinci Sayıyı Oku

4 – İki Sayıyı Topla

5 – Dur

Akış şeması, bir ürün veya metotla ilgili bütün olayların akışını gösteren bir şemadır.

Akış şemasıyla üretim sürecinde yapılacak işlerin sıralaması, taşıması, kalite kontrolü, gecikme ve depolama gibi faaliyetler şema aracılığıyla gösterilmektedir.

Şemalar araştırıcı veya sonuç çıkarıcı nitelikte değildir. Sadece bilgileri düzenli ve açık-seçik göz  önüne sermek amacına hizmet eder.

Literatürde genellikle ASME (Amerikan Makine Mühendisleri Odası) tarafından kabul edilen sembollerin kullanıldığı görülür.

Akış şemalarında;

1-Adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması gerekir.

2-Adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesi gerekmektedir.

3- AKIŞ ŞEMALARI VE ALGORİTMA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

5-AKIŞ ŞEMALARININ GRUPLARINELERDİR?

6- AKIŞ  ŞEMALARI NASIL ÇIKARILIR?   

1- İşin başlığının yazılması ve başlangıç noktasının belirlenmesi: NE ?,

2- İşin nasıl yapıldığının belirlenmesi: “NASIL?”

3- İşin ne zaman yapıldığının belirlenmesi: “NE ZAMAN?”,

4- İşin kimin tarafından yapıldığının belirlenmesi: “KİM?”

5- İşin sonlandırılması: “SONUÇ”

7-AKIŞ ŞEMALARININ FAYDALARI NEDİR?

Gereksiz bazı faaliyetlerin ortadan kaldırılması,

Bazı faaliyetlerin birbiri ile birleştirilerek zamandan ve emekten tasarruf sağlanması

Gecikme ve depolamanın ortadan kaldırılması,

İş akışının kontrol edilmesi ve programın kodlanmasının kolaylaştırılması ,

İşletmede verimliliğin artmasını ve maliyetlerin azalmasını sağlaması gibi faydaları vardır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu