Ağartıcı Madde ( Klor ) Aranması ( Un ve Benzeri Gıdalar için )

AĞARTICI MADDE (KLOR) ARANMASI (UN VE BENZERİ GIDALAR İÇİN)

ARAÇ-GEREÇ:

1. Analitik terazi ± 0,5 gr. hassaslıkta

2. Süzgeç kağıdı

3. Turnusol kağıdı, bazik

4. Pipet, 1 ml’lik

5. Genel labaratuvar araç ve gereçleri

AYIRAÇ VE ÇÖZELTİLER:

1. Petrol eter, kaynama noktası 70 ºC

2. Nitrik asit (HNO3), derişik

3. Nitrik asit (HNO3), seyreltik

4. Gümüş nitrat (AGNO3), 0,1 N

5. Amonyak (NH3), 0,1 N

İŞLEM:

I. YÖNTEM: PETROL ETERİ İLE AĞARTICI MADDE (Klor) ARANMASI

Deney numunesinden ve içinde ağartıcı madde olmadığı bilinen tanık numuneden 20’şer gram ayrı ayrı beherlere konulur. Üzerlerine 100’er ml petrol eteri eklenir, 5 dakika çalkalanır, beherin üzeri saat camı ile kapatılarak 12 saat kendi haline bırakılır. Tekrar 5 dakika çalkalanarak çökelti oluşması beklenir. Üstte kalan kısımlar süzgeç kağıdından süzülür. Süzme işlemi buharlaştırmayı önlemek amacıyla hızla yapılmalıdır. İlk 10 ml’lik süzüntüler tekrar süzgeç kağıdından geçirilir. Her iki süzüntünün renkleri karşılaştırılır. Deney numunesinde ağartıcı madde varsa, süzüntünün rengi, tanık numune süzüntüsündeki belirgin SARI RENGE karşılık çok açık bir renk vermelidir.

II. YÖNTEM: GÜMÜŞ NİTRAT İLE AĞARTICI MADDE (Klor) ARANMASI

Deney numunesinden 5-10 gram alınır, üzerine 20-25 ml seyreltik nitrik asit konularak asitlendirilir, iyice karıştırılır ve süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntüden az bir miktar alınarak deney tüpüne konulur, üzerine birkaç damla 0.1 N gümüş nitrat çözeltisi damlatılır. Beyaz çökelek veya bulanıklığın oluşması klor varlığını gösterir. Çökelek veya bulanıklığın oluşması halinde üzerine 0.1 N amonyak damlatılır ve ortamın bazik olup olmadığı turnusol kağıdıyla kontrol edilir. Bazik ortamda berrak süzüntü oluşması gerekir. Bu berrak süzüntü üzerine tekrar derişik nitrik asit ilavesinde çökelti oluşmalıdır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu