21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları

21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları

1- 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince “çiftçi eğitimi ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi” aşağıdakilerden hangisinin görev tanımı içerisinde yer alır?

a) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) Strateji geliştirme Başkanlığı

c) Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

d) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

2- 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince “ Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarının ve bunların çalışma esaslarını belirlemek” hangi Genel Müdürlüğünün görevidir?

a) Hayvancılık Genel Müdürlüğü

b) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

c) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

d) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu