13. Çoklu Dengeler II ( Prof. Dr. Mustafa DEMİR )

ÇOKLU DENGELER-2 Prof.Dr.Mustafa DEMİR

Örnek 1 : pH =4 tampon ortamında CaC O 2 4 çözünürlüğü nedir? Esitlikler 2+ 2− CaC O ⇔ Ca + C O 2 4 2 4 2− + – C O + H ⇔ HC O 2 4 2 4 HC O – + H + ⇔ H C O 2 4 2 2 4 H O ⇔ H + + OH- 2 2. Kütle 2+ 2- – [Ca ] = [C O ] + [HC O ] + [H C O ] (1) 2 4 2 4 2 2 4 [H+ ] = 1.0 x 10-4 M (2)

3. Yük Tamponun ne kullanıldığı bilinmediğinden yazmak yanlış. 4. Dengeler 2+ 2− −9 [Ca ] [C2 Ο4 ] = 1.7 × 10 (3) [ + ] − [ ] H O HC O 3 2 4 = K 1 = 5.60 × 10−2 (4) [ ] H C O 2 2 4 [ + ] 2− [ ] H O C O −5 3 2 4 = 5.42 × 10 (5) [ − ] HC O 2 4 5. Bilinmeyenler 2+ 2− − [Ca ], [C Ο ], [ΗC Ο ], [ Η C Ο ] 2 4 2 4 2 2 4 denklem → (4)

Çözüm [ + ] 2− [ ] – H O C O4 (5) den → [HC O ] = 3 2 2 4 −5 5.42 × 10 – 2- [HC O ] = 1.85 [C O ] 2 4 2 4 (1.0 × 10−4 )(1.85 C O 2− ) ( ) 2 4 4 ‘ ten → [H C O ] = 2 2 4 −2 5.60 × 10 -3 2- [H C O ] = 3.30 x10 [C O ] 2 2 4 2 4

(1)’de yerine konur. 2+ 2− − [Ca ] = [C2 Ο4 ] + [ΗC2 Ο4 ] + [Η 2 C2 Ο4 ] [Ca2+ ] = [C2 Ο4 2− ] + 1.85[C2 Ο4 2− ] + 3.30 × 10−3 (C2 Ο4 2− ) [ 2+ ] [Ca2+ ] = 2.85 [C Ο 2− ] → [ 2− ]= Ca C O 2 4 2 4 2.85 ⎛ [ 2+ ]⎞ [ 2+ ][ 2+ ] 2+ ⎜ Ca ⎟ -9 Ca Ca -9 [ ] Ca ⎜ 2.85 ⎟= 1.7 x 10 → 2.85 = 1.7 x 10 ⎝ ⎠ 3′ te yerine koy 2+ 2 -9 2+ [Ca ] = 1.7 x 10 x 2.85 → [Ca ] = 7.0 x 10-5 mol / L →= Çözünürlük

Örnek 03: BaCO ın sudaki çözünürlüğü nedir? [ 2+ ] 2− −9 [ ] ( ) Ba CO = 5.0 × 10 1 3 − [ ][ − ] 2- – – HCO3 OH K su CO + H O ⇔ HCO + OH → = 3 2 3 2− [ ] K CO3 2 1.0 × 10− 14 −4 −11 = 2.13× 10 (2) 4.69 × 10 [ ][ − ] H CO OH K – – HCO + H O ⇔ H CO + OH- → 2 3 = su 3 2 2 3 − [ ] K HCO3 1 1.0 × 10− 14 −8 ( ) = 2.25 × 10 3 4.45 × 10−7 + – + – -14 H O ⇔ H + OH → K = [H ] [OH ] = 1.0 x 10 (4) 2 su

Kütle [ 2+ ] [ ] [ − ] [ 2− ] Ba = H 2 CO3 + HCO3 + CO3 (5) Yük [ 2+ ] [ + ] [ 2− ] [ − ] [ − ] 2 Ba + H 3 O = 2 CO3 + HCO3 + OH (6) 6 eşitlik → 6bilinmeyen → çözülebilir. [ 2+ ] [ 2− ] [ − ] [ ] [ + ] [ − ] Ba , CO3 , HCO3 , H 2 CO3 , H , OH

Yaklaştırma : ( ) [ + ] A Eşitlik (6) daki H O ihmal edilebilir.Çünkü 3 i) (2) ve (3) nolu denklemlere göre ortam baziktir. [ + ] −7 H < 10 olmalıdır. [ 2+ ] −5 2− ii Ba i ) derişim ,hiçbir ???denge olmasaydı,7 × 10 olacaktı.CO3 su ile tepkime verdiğinegöre Le Chatelier ilkesine göre çözünürlük artmalı. [ 2+ ] −5 Ba > 7 × 10 olmalıdır. [ 2+ ] [ + ] ∴ 2 Ba >>> H olmalıdır. Bu durumda eşitlik (6) ; [ 2+ ] [ 2− ] [ ] [ − ] 2 Ba = 2 CO3 + HCO3− + OH (7) olur.

(B) İkinci yaklaştırma (2) ve (3) nolu denge sabiti değerlerini bulmak, [ ] [ − ] H 2 CO3 << HCO3 söylenebilir. ?? :(5) nolu denklem [ 2+ ] [ − ] [ 2− ] Ba = HCO3 + CO3 (8) Çözüm : Eşitlik (8), 2 ile çarpılır, (7) den çıkarılırsa [ 2+ ] [ − ] [ 2− ] − 2 Ba = 2 HCO3 + 2 CO3 (9) [ 2+ ] [ 2− ] [ ] [ − ] + 2 Ba = 2 CO3 + HCO3− + OH (7) − [ ] [ − ] 0 − HCO + OH = 3 − [ ] [ − ] (10) HCO = OH 3 (2) nolu eşitlikte yerine konursa − [ ][ − ] HCO3 OH −4 = 2.13× 10 (8) ⎡ 2 − ⎤ CO ⎢ 3 ⎦⎥ ⎣ [ − ][ − ] HCO3 HCO3 −4 = 2.13× 10 ⎡ 2 − ⎤ CO ⎢ 3 ⎥ ⎣ ⎦ − [ − ] 2 −4 ⎡ 2 ⎤ HCO = 2.13× 10 CO 3 ⎢ 3 ⎦⎥ ⎣ − [ − ]= × −4 ⎡ 2 ⎤ ( ) HCO 2.13 10 CO 11 3 ⎢ 3 ⎥ ⎣ ⎦ Bu ifade (8) de yerine konursa [ 2+ ] [ − ] [ 2− ] Ba = HCO + CO 3 3 [ 2+ ] [ 2− ] −4 ⎡ 2 − ⎤ Ba = CO3 + 2.13× 10 ⎢CO3 ⎥ (8) ⎣ ⎦

(1) nolu eşitlikten K [ 2+ ] 2− 2− çç [ ] [ ] Ba CO = K → CO = 3 çç 3 [ 2+ ] Ba K K [ 2+ ] ÇÇ −4 çç Ba = + 2.13× 10 × [ 2+ ] [ 2+ ] Ba Ba

[ 2+ ] Her iki taraf Ba ile çarpılırsa 2 2 K [ 2+ ] [ 2+ ] −4 çç Ba = K + Ba × 2.13× 10 × ÇÇ [ 2+ ] Ba 2 [ 2+ ] [ 2+ ] −4 Ba = K + Ba × 2.13× 10 × K ÇÇ çç 2 [ 2+ ] [ 2+ ] −4 Ba − Ba × 2.13× 10 × K − K = 0 çç çç 2 [ 2+ ] [ 2+ ] −4 −9 −9 Ba − Ba × 2.13× 10 × 5.0 × 10 − 5.0 × 10 = 0 2 [ 2+ ] −12 [ 2+ ] −9 Ba − 1.065 × 10 Ba − 5.0 × 10 = 0 2 [ 2+ ] −6 [ 2+ ] −9 Ba − 1.03 × 10 Ba − 5.0 × 10 = 0 Bu denklem çözülürse [ 2+ ] −4 Ba = 1.29 × 10

Yaklaştırma Kontrolü : [ 2− ] 5.0 × 10−9 −5 ‘ CO 3.9 10 M (1) den 3 = −4 = × 1.3 × 10 − [ ] −5 −5 (8) ‘den HCO3 = 12.9 × 10 − 3.9 × 10 − [ ] −5 HCO = 9.0 × 10 M 3 − [ − ] [ ] −5 (10)’dan OH = HCO3 = 9.0 × 10 M ( −5 ) [ ] H CO 9.0 × 10 (3)’ten 2 3 = 2.25 × 10−8 9.0 × 10−5 [ ] −8 H CO = 2.25 × 10 M 2 3 [ + ] 1.0 × 10−14 −10 (4)’ten H = −5 = 1.1× 10 M 9.0 × 10

Kabul Neydi? [ 2+ ] [ + ] −4 −10 2 Ba >> H → 2 × 1.29 × 10 〉 〉 1.1× 10 → dogru [ ] [ − ] 2.25 10−8 9.0 10−5 H 2 CO3 << HCO3 → × 〈 〈 × → dogru ⇒ kabul geçerli

Örnek 04: Ag S ‘ün sudaki 2 çözünürlüğü nedir? Ag 2 S ⇔ 2Ag + + S 2− K a1 = 9.6 × 10−8 S2- + H O ⇔ HS − + OH − K = 1.3 × 10−14 2 a2 HS- + H O ⇔ H S − + OH − K = 8 × 10−51 2 2 çç H O ⇔ H + + OH − K = 1.0 × 10−14 2 su = 1 [ + ]= [ 2− ]+ [ − ]+ [ ] Çözünürlük Ag S HS H 2 S 2

2 = [ + ] [ 2− ] = 8 × 10−51 (1) K çç Ag S [ − ][ − ] K 1.0 × 10−14 HS OH su K b1 = 2− = = −14 = 0.769 (2) [ ] K 1.3 × 10 S a 2 − [ ][ ] K −14 H S OH 1.0 × 10 2 su −7 K b2 = − = = −8 = 1.04 × 10 (3) [ ] K HS 9.6 × 10 a1 [ + ][ − ] −14 K su = H OH = 1.0 × 10 (4)

Kütle 1 [ + ] [ 2− ] [ − ] [ ] Ag = S + HS + H 2 S (5) 2 Yük [ + ] [ + ] [ 2− ] [ − ] [ − ] Ag + H = 2 S + HS + OH (6) Eşitlik sayısı = 6 [ + ] [ + ] [ − ] [ ] [ − ] [ 2− ] Bilinmeyen sayısı = 6 Ag , H , OH , H 2 S , HS , S

Yaklaştırma i) 2 ve 3nolu denklemler gereğince ortam bazik gibi görünse de K çç ‘nin çok küçük olması nedeniyle oluşacak S2− çok az olacak,bunun suyla etkileşimi nedeniyle [ − ] [ − ] açığa çıkacak OH ın çok az olacağı,dolayısıyla OH derişiminde önemlibir artışın olmay acağı kabul edilebilir. [ − ] [ + ] −7 Yani OH ≅ H = 1.0× 10 kabul edilebilir. 2 −51 3 −51 −16 ( ) ( ) 2Χ Χ = 8.0 × 10 → 4Χ = 8 × 10 → Χ≅ 10 Bu durumda (6) nolu eşitlik [ + ] [ + ] Ag << H [ 2− ] [ − ] [ − ] 2 S + HS << OH olur.

: (2) ( ) [ − ] Çözüm nolu eşitlikte ve 3 nolu eşitlikte OH yerine konmalıdır. [ − ][ − ] [ − ] 0.769 HS OH HS 6 [ 2− ] = 0.769 → [ 2− ] = 1.0 × 10−7 = 7.69 × 10 (7) S S [ − ] 6 [ 2− ] HS = 7.69 × 10 S − [ ][ ] [ ] −7 H S OH H S 1.04 × 10 2 = 1.04 × 10−7 → 2 = = 1.04 (8) [ − ] [ − ] 1.0 × 10−7 HS HS [ ] = 1.04[ − ] H S HS 2 [ ] = 1.04 × 7.69 × 106 [ 2− ] H S S 2 [ ] = 8.00 × 106 [ 2− ] H S S 2

( ) 5 nolu eşitlikte yerinekonursa 1 [ + ] [ 2− ] 6 [ 2− ] 6 [ 2− ] Ag = S + 7.69 × 10 S + 8.00 × 10 S 2 1 [ + ] 15.69 106 [ 2− ] Ag = × S 2 1 [ + ] 7 [ 2− ] Ag = 1.569 × 10 S 2 [ + ] 7 [ 2− ] Ag = 3.138× 10 S [ + ] [ 2− ] Ag −7 [ + ] S = 7 = 0.3186 × 10 Ag 3.138× 10 [ 2− ] −8 [ + ] S = 3.186× 10 Ag

K çç ‘de yerine konursa 2 [ + ] −8 [ + ] −51 Ag (3.186× 10 ) Ag = 8.0 × 10 −51 + 3 8.0 × 10 −43 −45 [ ] Ag = −8 = 2.51× 10 = 251× 10 3.186× 10 [ + ] −15 Ag = 6.3 × 10 1 [ + ] −15 Çözünürlük = Ag = 3.15× 10 2

Örnek 05: 1,0×10-4 M derişimdeki KI çözeltisinde CuI ‘ün çözünürlüğü nedir? CuI → Cu+ + I − K = 1.0 × 10− 12 çç − CuI + I − → Cu I 2 K olş(K 2 ) = 7.9 × 10−4 [ + ] [ − ] Çözünürlük = Cu + CuI2 [ + ] [ − ] -12 K çç = Cu I = 1.0 × 10 (1) [ − ] CuI2 −4 K 2 = [ ][ − ] = 7.9 × 10 (2) CuI I 123 1

Kütle [ − ] [ + ] [ − ] I = CKI + Cu − CuI2 (3) Yük [ + ] [ + ] [ − ] [ − ] Cu + K = I + CuI2 (4) [ + ] −4 K = 1.0 × 10 M olduğundan [ + ] −4 [ − ] [ − ] Cu + 1.0 × 10 = I + CuI 2 [ − ] [ + ] −4 [ − ] I = Cu + 1.0 × 10 − CuI2 (5)

( ) ( ) Dikkat : 3 ve 5 aynı [ − ] [ + ] [ − ] 3 Bilinmeyen I , Cu , CuI2 3 Eşitlik (1), (2), (5) Yaklaştırma [ + ] −4 Eşitlik (5)’te Cu << 1.0× 10 veya [ − ] −4 CuI << 1.0 × 10 2 Bu durumda [ − ] −4 I = 1.0 × 10

Çözüm : (1)’ den; [ + ][ − ] = 1.0 × 10−12 Cu I [ + ] −4 −12 [ + ] −8 Cu (1.0 × 10 ) = 1.0 × 10 → Cu = 1.0 × 10 (2)’ den; [ − ] CuI2 −4 = 7.9 × 10 [ − ] I [ − ] CuI2 = 7.9 × 10−4 → [ − ]= 7.9 × 10−8 CuI [ −4 ] 2 1.0 × 10

= [ + ]+ [ − ] Çözünürlük Cu CuI2 −8 −8 −8 = 1.0 × 10 + 7.9 × 10 = 8.9 × 10 mol / litre Kabullerin kontrolü 1.0× 10−8 << 1.0× 10−4 → doğru 7.9 × 10−8 << 1.0× 10−4 → doğru

Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? − 13 7 −5 K çç = 5.0 × 10 , K olş = 1.7 × 10 , K b = 1.75× 10 Dengeler + – AgBr ⇔ Ag + Br + 2 ⇔ ( ) + Ag NH 3 Ag NH 3 2 + − NH + H O ⇔ NH + OH 3 2 4 Tanım [ – ] [ + ] [ ( ) + ] Çözünürlük = Br = Ag + Ag NH 3 2

Denge sabitleri [ + ][ − ] −13 K çç = Ag Br = 5.0 × 10 (1) [ ( ) + ] Ag NH 3 2 7 β 2 = [ + ] 2 = 1.7 × 10 (2) Ag [NH 3 ] + [ − ] [ ]OH NH 4 −5 K b = = 1.7 × 10 (3) [NH 3 ]

Kütle [ − ] [ + ] [ ( ) + ] Br = Ag + Ag NH 3 2 (4) [ ] [ + ] [ ( ) + ] CNH 3 = 0.02 = NH 3 + NH 4 + 2 Ag NH 3 2 (5) [ + ] [ − ] NH 4 = OH (6) Yük [ + ] [ + ] [ ( ) + ] [ − ] [ − ] Ag + NH 4 + Ag NH 3 2 = Br + OH (7)

Eşitlik ve Bilinmeyen ([ − ] [ − ] [ + ] [ ( ) + ] [ + ] ) Bilinmeyen → 6 OH , Br , Ag , Ag NH 3 2 , NH 4 , [NH 3 ] ( ) ( ) Eşitlik → (7) → 4 ve 6 toplamıdır. eşitlik sayısı → 6 bilinmeyen → 6

Yaklaştırma ( ) [ + ] [ ( ) + ] 4 ‘den Ag << Ag NH β değeri çok büyük 3 2 2 [ + ] [ ] [ ( ) + ] NH4 << NH3 + 2 Ag NH3 2 Kb küçük ( ) [ ( ) + ] [ ] ( ) ( ) 5 ‘den Ag NH3 2 << NH3 çünkü 1 ve 2 çarpılırsa,

[ ( ) + ] [ − ] Ag NH 3 2 Br 7 −13 −6 2 = β 2 K çç = 1.7 × 10 × 5.0 × 10 = 8.5 × 10 (8) [NH 3 ] Yani pay, paydadan önemli ölçüde küçük demektir. [ ( ) + ] [ ] 2 Ag NH 3 2 << NH 3 Buna göre ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ve 2 ‘ ye ihtiyaçkalmaz. 3 ve 4 basitleşir. [ – ] [ ( ) + ] Br = Ag NH 3 2 (9) 0.02 = [NH 3 ]

Çözüm : [ ] ( ) NH 3 = 0.02 değeri 2 ‘de yerine konur. [ ( ) + ] ( 7 )( )2 [ + ] Ag NH 3 2 = 1.7 × 10 0.02 Ag 3 [ + ] = 6.8 × 10 Ag (9)’ da yerine koy. [ − ] 3 [ + ] Br = 6.8 × 10 Ag

K ( ) [ + ] çç 1 ‘den Ag = [ − ] Br [ − ] 3 5.0 × 10−13 Br = 6.8 × 10 [ − ] Br [ − ] 3 −13 −5 Br = 6.8 × 10 × 5.0 × 10 = 5.9 × 10 Çözünürlük = 5.9 × 10−5 mol / litre

Kabullerin kontrolü ( ) 9 ‘dan [ ( ) + ] [ − ] −5 i) Ag NH 3 2 = Br = 5.9 × 10 5.9 × 10−5 << C = 0.02 → doğru NH 3 ( ) 6 ‘ yı (3)’de yerine koy. [ + ] NH 4 −5 = 1.75× 10 0.02

 0.1M KCl ortamında pH nedir? [ + ][ − ] 1.0 10− 14 K su = H OH γ H γ OH = × 1 ([ + ] 2 [ − ] 2 ) ( ) ( ) µ = K 1 + Cl − 1 2 1 1 1 ( ) ( ) ( ) = 0.1 1+ 0.1 1= 0.2 = 0.1 2 2 2 İyonik şiddet 0,1 oldugunda [H+ ] için aktiflik katsay. γ + = 0.83 ⎫ H ⎪ ⎬ (tablo 6.1) γOH− = 0.76 ⎪ ⎭

[ + ] [ − ] − 14 0.83 H 0.76 OH = 1.0 × 10 ( )( ) 2 −14 0.83 0.76 X = 1.0 × 10 2 1.0 × 10− 14 −14 X = = 1.58528 × 10 0.6308 [ + ] [ − ] −7 X = H = OH = 1.259 × 10 [ + ] −7 H = 0.83× 1.26 × 10 [ + ] −7 H = 1.04 × 10 pH = 6.98 [ − ] −7 OH = 0.76 × 1.26 × 10 = 9.57 × 10−8 pH = 7.018

Soru: 0.1M HCl çözeltisinin pH’ı nedir? [ + ] H = 0.1M [ + ] ( ) pH = − log H = − log 0.1 ⇒ pH = 1 Dogrusu [ + ] pH = − log aH = − logγ H H = − log(0.83)(0.1) = − log(0.0083) = − log(8.3 × 10−2 ) pH = 1.08 γ H = 0.83 µ = 0,1 iken

Soru: 1.0 x 10-8 M KOH çözeltisinin pH’ı nedir? 1.0 × 10−8 M KOH → pOH = 8 pH = 6 → Asidik 1.0 × 10−8 M KOH ⇒ 39 + 17 = 56 × 1.0 × 10−8 = 5.6 × 10−7 g → = 5.6 × 10−4 mg 0.01M KOH → 0.56 g / litre 1000ml X 5.6 × 10−7 × 103 = ⇒ 0.56 g 5.6 × 10−7 g 0.56 = 1× 10−3 ml = 1µL Ortama baz eklendiği halde çözelti asidik (pH=6). Nasıl olur?

− + + ( ) Yük : OH = K + H 1 K = 1.0 × 10−8 M (2) [ + ][ − ] ( ) K = H OH 3 su [ − ] 1.0 10−8 [ + ] OH = × + H [ + ][ − ] 1.0 10−14 [ + ] 1.0 × 10−14 K = H OH = × ⇒ H = su [ − ] OH [ + ] 1.0 × 10−14 H = 1.0 10−8 [ + ] × + H 2 [ + ] 1.0 10−8 [ + ] 1.0 10−14 H + × H = × 2 [ + ] 1.0 10−8 [ + ] 1.0 10−14 0 H + × H − × = 2 −8 ( −8 ) ( −14 ) − 1.0 × 10 m 1.0 × 10 − 4 1.0 × 10 [ + ] H = 2 [ + ] −8 [ + ] −7 H = 9.6 × 10 H = − 1.1× 10 1 2 [ + ] −8 H = 9.6 × 10 pH = − log ( 9.6 × 10−8 ) ⇒ pH = 7.02

Soru: 0,05 M derişimdeki zayıf HA asitinin pH’ı nedir? (Ka=1.07x 10-3) 2 X −3 = 1.07 × 10 0.05 − X X 2 = (1.07 × 10−3 )(0.05 − X ) −3 ⎛ ⎞ X = (1.07 × 10 ) 0.05 − X ⎜ ⎟ ⎝ ihmal ⎠ −3 X = 7.31× 10 1 X 2 = (1.07 × 10−3 )(0.05 − 7.31× 10−3 ) −3 X = 6.76 × 10 2 X 3 = (1.07 × 10−3 )(0.05 − 6.76 × 10−3 ) −3 X = 6.80 × 10 3 X 4 = (1.07 × 10−3 )(0.05 − 6.80 × 10−3 ) −3 X = 6.80 × 10 4

SORU: 0.05 M derişimdeki HA zayıf asitinin pH’ı nedir? (Ka=1.07×10-3) HA ⇔ H + + A − H O ⇔ H + + OH − 2 [ + ] [ − ] [ − ] ( ) Yük : H = A + OH 1 [ − ] [ ] ( ) Kütle : C = A + HA 2 HA [ + ][ − ] K H A −3 ( ) = = 1.07 × 10 3 A [ ] HA PK = − log K a a [ + ][ − ] ( ) K = H OH 4 su Yaklaştırma : [ − ] [ − ] [ + ] [ − ] ( ) A >> OH ⇒ H ≅ A 5

[ + ] [ − ] H = X ⇒ A = X ( ) [ ] [ − ] 2 ‘den HA = C − A C = 0.05M HA HA = C − X K = 1.07 × 10−3 HA A [ + ][ − ] ( )( ) H A X X ( ) te yerine koy K = = 3 ‘ A [HA ] CHA − X 2 X −3 2 −3 −5 = 1.07 × 10 ⇒ X + 1.07 × 10 X − 5.35 × 10 = 0 0.05 − X −3 [ + ] [ − ] −3 X = 6.80 × 10 ⇒ H = A = 6.80 × 10 [HA ] = 0.05 − 6.80 × 10−3 = 0.0432 [ + ] ( −3 ) pH = − log H = − log 6.80 × 10 = 2.17

Ödev:Çoklu dengeler z Aşağıdaki bileşiklerin sudaki çözünürlüklerini çoklu dengeleri dikkate almadan ve alarak hesaplayınız. Sonuçları karşılaştırınız. Herbir bileşik için çözeltide bulunan tüm bileşiklerin derişimlerini hesaplayınız. z Hg Cl , CaF , HgS, Mg(OH) , Fe(OH) , CaC O , 2 2 2 2 3 2 4 BaCO , Ag S (örnek var) 3 2 z AgI, CoS, ZnCO , CdC O , (ödev) 3 2 4 z AgBr, FeS, PbS, NiS, MnS, HgS, ZnS, FeCO , 3 CaCO , CdCO , CoCO , PbCO , SrC O , PbC O , 3 3 3 3 2 4 2 4 Ag C O , ZnC O , BaC O (sorulabilir) 2 2 4 2 4 2 4 z BaSO , Ag PO (örneği yok sorulabilir) 4 3 4

Kaynak: http://web.adu.edu.tr/user/mdemir/

Bir cevap yazın