Thank you!

Close X

Süt ve Süt Ürünleri

Making Yogurt – Lactic Acid Fermentation

www.foodelphi.com

žMaking yogurt žLactic Acid Fermentation       žIntroduction žYogurt production demonstrates fermentation by Streptococcus thermophilus and Lactobaacillus bulgaricus žHeated milk is inoculated and maintained at a given temperature causing bacteria to grow …

Daha Fazlası »

SAM Yoğurt ( Yoğurt Üretim Fizibilitesi )

www.foodelphi.com

SAM YOĞURT Sağlıklı aileler mutlu hayatlar ‘‘Mühendislik sürecinin başlayabilmesi için öncelikle bir isteğin olması gerekir. Daha sonra bu istek bir probleme indirgenir. Problemlerin sonucu isteyen mühendisler tarafından araştırıldığı süreç önemli …

Daha Fazlası »

Characteristics of Milk

www.foodelphi.com

Characteristics of Milk Unit 3 FS/ANS 324 Topics  Composition – proteins, lipids, lactose, minerals, vitamins, enzymes, etc.  Factors affecting composition – species breed, feed, stage of lactation  …

Daha Fazlası »

Çiğ Sütte Asitlik Tayini

www.foodelphi.com

Deneyin Adı: Çiğ Sütte Asitlik Tayini Amaç ve Kapsam Süt işletmelerinde uygulanan titrasyon asitliği, alkol testi, kaynatma testi gibi dayanıklılık analizleri genellikle sütte asitlik artışını belirlenmek amacıyla yapılmaktadır. Asitlik düzeyi …

Daha Fazlası »

Dondurma Teknolojisi ( Prof.Dr. Hilal ÇOLAK )

www.foodelphi.com

Dondurma, başlıca yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizatör, emülgatör ve bazen de lezzet ve renk veren maddelerden oluşan karışımın, değişik düzenlerde işlenmesiyle elde edilen kompleks fiziko-kimyasal sisteme sahip bir üründür. Dondurmanın bileşimindeki ; Yağ, başlıca …

Daha Fazlası »

Kondanse Süt Teknolojisi

www.foodelphi.com

KONDANSE SÜT Suyu uçurularak hacmi küçültülmüş, şeker ilavesiyle veya şekersiz olarak yoğunlaştırılmış süttür. Kondanse Sütler 1. sınıf kondanse süt: Şeker ilavesi : yok Süt yağı : en az % 7.5 Yağsız kuru madde : …

Daha Fazlası »